Samenwerking tussen studenten stimuleren met een infrastructuur voor open data

30 mei 2013 door ICTO TEAM
Anneke Zuiderwijk (TBM)

Binnen het vak ‘Design of Innovative ICT-infrastructures and Services’ (SPM4340) hebben studenten onderzoek gedaan naar het publiceren en gebruiken van vrij beschikbare (of ‘open’) overheidsdata.

Projectbeschrijving

We hebben gekozen voor het gebruik van een infrastructuur voor open data om: 

  • studenten actief te houden binnen en buiten collegetijd;
  • samenwerking te bevorderen;
  • studenten van elkaars werk te laten leren;
  • hun evaluatievaardigheden verder te ontwikkelen.

In het praktische onderdeel kregen ze de opdracht om in groepjes van vier of vijf een aantal scenario’s te ontwikkelen waarbinnen de open data moest worden gebruikt. Een voorbeeld van een scenario is het combineren van verschillende opendatasets met buurtgegevens over onder andere criminaliteit, werkgelegenheid en openbaar vervoer, om zo te kunnen bepalen wat, gebaseerd op vooraf omschreven voorkeuren, een ideale woonplaats zou zijn.
De benodigde datasets zijn op de infrastructuur van het ENGAGE-platform geüpload, geanalyseerd en gevisualiseerd (zie www.engagedata.eu). De ENGAGE-infrastructuur is ontworpen om met meerdere personen aan opendatasets te werken.

Evaluatie

Alle studenten bleken in staat om met de ENGAGE-infrastructuur om te gaan en vervolgens open data te vinden waarmee ze hun scenario’s konden realiseren. Sommige studentengroepen hebben de datasets gevisualiseerd met behulp van tabellen, grafieken en kaarten. Andere groepjes hebben de verschillende sets gecombineerd en geanalyseerd.

De ENGAGE-infrastructuur heeft de studenten geholpen bij het verkennen van de complexiteiten die gepaard gaan met het gebruik van open data. De informatie die ze hadden gekregen tijdens de hoorcolleges, konden ze op deze manier in de praktijk inzetten.

Daarnaast maakte de infrastructuur het voor hen mogelijk om buiten collegetijd samen te werken, zonder op dezelfde plaats aanwezig te zijn.

Zowel voor studenten als docenten was het mogelijk om via de website www.engagedata.eu te volgen wie welke activiteiten had ondernomen. Hierdoor konden studenten leren van de stappen die hun medestudenten ondernamen tijdens het uitwerken van de scenario’s. De docenten hebben deze mogelijkheid gebruikt om te onderzoeken op welke manier de studenten de infrastructuur in de praktijk gebruikten. Ook konden ze op deze manier controleren of de studenten daadwerkelijk aan de opdrachten werkten.

De infrastructuur is door de studenten niet gebruikt om over de datasets te discussiëren, hoewel die functie wel aanwezig was. Meer traditionele middelen als e-mail en groepsbijeenkomsten waren daar waarschijnlijk geschikter voor, omdat de informatie binnen de infrastructuur voor iedereen zichtbaar is.

Ten slotte hebben de studenten een analyse gemaakt van de goede en minder goede aspecten van ENGAGE. De studenten gaven bijvoorbeeld aan dat het prettig zou zijn om datasets te kunnen 'volgen', zoals bijvoorbeeld op Twitter kan worden gedaan. De infrastructuur is nu zodanig aangepast dat wanneer een van de studenten een dataset heeft gebruikt en bewerkt, alle ‘volgers’ hier bericht van krijgen via e-mail. Dit stimuleert samenwerking, omdat studenten op deze manier aan de opdracht worden herinnerd en beter inzicht krijgen in de taken die hun groepsgenoten hebben uitgevoerd. Ook een aantal andere suggesties is in aanmerking genomen, zodat de infrastructuur kan worden verbeterd vóór volgend jaar, wanneer het vak opnieuw wordt gegeven.

Bekijk een PDF met meer informatie.

Meer informatie

Docent: Anneke Zuiderwijk (TBM); e-mailadres: a.m.g.zuiderwijk-vaneijk@remove-this.tudelft.nl 
Docent: Marijn Janssen (TBM); e-mailadres: m.f.w.h.a.janssen@remove-this.tudelft.nl

Jaargang: 2013-2014

© 2019 TU Delft

Metamenu