TurningPoint datamining

28 februari 2009 door ICTO TEAM
Tomas Klos (EWI)

Mijn grassroots-voorstel is TP opnieuw te gebruiken in mijn colleges Logica (in het eerste kwartaal van 2009-2010), niet alleen om tijdens colleges de studenten te activeren, maar vooral ook om de verzamelde data op systematische manier te analyseren (datamining) om te leren over het inzicht van studenten in de stof. Deze inzichten wil ik dan gebruiken voor het herontwerpen van mijn vak. Ook wil ik hierover breed rapporteren, zodat andere docenten deze mogelijkheden kunnen zien en toepassen.

Projectbeschrijving

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Ik ontwikkel beter inzicht in het begrip van studenten van verschillende onderdelen in de stof, en de relaties daartussen. ICT helpt me doordat TurningPoint alle data die studenten als antwoorden geven opslaat en ik dus in staat ben daarop datamining technieken toe te passen voor het gewenste inzicht.

Op te leveren produkt:
Verslag over de kennis die ik opdoe. Ik bespreek in het verslag ook mijn ervaringen in het project

Omschrijving vak/onderwijs:
Fundamentele Informatica 1: Logica (BSc Technische Informatica, 1ste jaar)

Start en looptijd project:
Geplande startdatum: september 2009. Geplande einddatum: juni 2010.

Evaluatie
Wat vindt u zelf een succesfactor in uw Grassroot?:
Ik ben vooral erg tevreden over mijn vondst om de studenten TPID uit te delen (zie verslag). Hiermee kon ik studenten volgen over verschillende colleges heen.

Wat kan nog worden verbeterd?:
Ik zou beter kunnen nadenken over welke verbanden ik zou willen leggen en onderzoeken. Als je met een student-assistent werkt, zorg dan dat je iemand aanneemt die bekend is met data-analyse en liefst ook met de inhoud van het vak.

Omdat ik nu weet hoe het moet, ga ik volgend jaar (eerste kwartaal 2010-2011) ook tussen de colleges door een overall ranking van de studenten bijhouden, en de winnaar op het laatste college een prijs geven.

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?:
Volledig. TP is een mooi systeem dat studenten activeert, en veel interactie mogelijk maakt. Je moet weliswaar zorgvuldig zijn in het toepassen, door goed over je vragen na te denken, en over hoe studenten de vragen interpreteren, als dat onduidelijk zou kunnen zijn. Ik ben door studenten verbaasd over de verschillende manier waarop ze tegen voor mij voor de hand liggende uitspraken aankijken, maar dat geldt denk ik in het algemeen voor onderwijs geven.

De data die TurningPoint opslaat bevat een schat aan informatie, zeker als je verbanden tussen colleges en verschillende onderwerpen van de stof kunt leggen zoals ik door de TPIDs kon. Het analyseren is vervolgens overigens niet triviaal en kost nog best wel wat tijd. Je moet jezelf de vraag stellen of de opbrengsten je de kosten waar zijn.

Wat vinden studenten van het produkt? (evaluatie uitkomsten):
In mijn verslag noem ik al de resultaten van de evaluatievragen die ik met de clickers heb gesteld aan studenten. De studenten vinden oefenen met TP nuttig: de aantallen studenten met antwoorden op een 5-puntsschaal van “helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens” op de stelling “Ik vind oefenen met TurningPoint nuttig” waren 57 – 37 – 4 – 1 – 1.

Wel heb ik in de sensor-enquêtes als commentaar gekregen dat ik teveel tijd aan het nabespreken van de resultaten van het vorige (TP) college besteedde. Ik denk dat dit te wijten was aan mijn eigen enthousiasme over de data en de dingen die me die in staat stelden te doen, en dat ik dus te weinig met de mening van de studenten rekening heb gehouden (al wist ik die toen nog niet).

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?:

  • Reik studenten TPIDs uit en laat ze als eerste 3 vragen de 3 cijfers van hun TPID invoeren.
  • Denk van tevoren goed na over wat je met analyse van de data wil onderzoeken, en laat dat bepalen welke vragen je stelt en hoe je je data analyseert.


Overige opmerkingen:

Ik heb een rapport geschreven dat ook op deze pagina beschikbaar is.

Meer informatie

Docent: Tomas Klos (EWI); emailadres: t.b.klos@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu