Treasure Vault

22 februari 2010 door ICTO TEAM
Erik Tempelman (IO)

Deel van het IO-vak “Industriële Productie” is een groepsproject waarin studenten zich richten op een bepaald productieproces: het Specialisatieproject. I.s.m. een geschikt productiebedrijf ontdekken ze de sterke kanten van het proces, en demonsteren deze via een zelfgekozen productontwerp. De projectverslagen, die theorie en praktijk op een vernieuwende manier combineren, worden via de ‘Treasure Vault’ toegankelijk voor alle studenten, bijvoorbeeld voor gebruik tijdens ontwerpprojecten.

Projectbeschrijving
Het Specialisatieproject is een bijzonder onderwijsonderdeel, dat door de IO-studenten zeer wordt gewaardeerd, zowel in- als na het vak waar het deel van uitmaakt. De verslagen (zeker de betere daarvan) vormen samen een waardevolle ‘vraagbaak’, vooral doordat ze expliciet op een ontwerp gericht zijn en daardoor naast theoretische achtergronden ook concrete infomatie bevatten, zoals kostenschattingen.

De docent kon tijdens een opvolgend ontwerpproject, waarin hij meermalen als productie-expert optrad, studenten met specifieke vragen herhaaldelijk op weg helpen door hen simpelweg naar de juiste verslagen te verwijzen. Dit bracht de studenten ook met elkaar in contact en droeg zodoende bij aan ‘community building’ Door de verslagen voortaan via de ‘Treasure Vault’ aan te bieden, wordt deze waardevolle koppeling van vakken en projecten wezenlijk verbeterd: er kan nu meer uitwisseling plaatsvinden, met minder moeite voor docenten en studenten.

De verschijningsvorm van de ‘Treasure Vault’ is simpelweg een intranetpagina, jaarlijks uit te breiden met de ‘oogst’ van dat jaar, waarop de projectverslagen kunnen worden bekeken en doorzocht op willekeurig welke zoekterm. Door het indiceren van rapporten te beperken tot ‘key words’, is de administratie minimaal: alleen proces, materiaal, product en bedrijfsnaam hoeven te worden ingegeven.

Start: september 2010. Oplevering Treasure Vault: november 2010. Eerste beoogd (grootschalig) gebruik tijdens ontwerponderwijs: mei 2011.

Evaluatie
Succesfactor: De goede kwaliteit van de projectverslagen, plus het enthousiasme van de studenten tijdens het Specialisatieproject.
Verbeteren: De lay-out van dit soort Wiki-pagina’s is ronduit lelijk en los daarvan niet erg overzichtelijk. Ook: tijdrovend invoeren van alle Net-ID’s van studenten moet handiger kunnen (nu één voor één). Tenslotte: keuze van domeinnaam werd uiterst moeizaam ondersteund (voor details: vraag de docent).
ICT: wezenlijke toegevoegde waarde. Mening van studenten: tot nu toe positief (maar moet ook nog blijken tijdens eerstvolgende ontwerpoefening).

TIPS
1) Keep it Simple, Sweetie, en 2) de inhoud gaat altijd voor.
De Treasure vault kan worden benaderd via http://www.io.tudelft.nl/treasurevault door in te loggen met NetID.

Meer informatie:

Docent: Ir. Erik Tempelman (IO); emailadres: E.tempelman@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

 

 

© 2019 TU Delft

Metamenu