Voortgezette statistiek oefenen met online opgaven

30 mei 2013 door ICTO TEAM
Dr. A.J. Cabo (EWI)

Digitale opgaven (multiple choice, in Maple TA) die steeds complexer worden naarmate de student de stof beter beheerst voor het vak ‘Voortgezette Statistiek’ (TW3540).

Projectbeschrijving
Het vak leert studenten om methodes te ontwikkelen waarmee datasets kunnen worden geanalyseerd. Het is belangrijk dat studenten van meet af aan actief meedoen met alle onderdelen. Er waren twee onderdelen van het studieprogramma die we met dit project wilden verbeteren: het werkcollege en het computerpracticum. Gezien de omvang van deze voorgestelde combinatie in één project werd bij de kick-off al besloten dat dit eigenlijk twee aparte projecten moesten zijn. Daarom zijn we uiteindelijk verder gegaan met alleen het computerpracticum.

Doelstellingen
Actievere houding van studenten, beter bijblijven met de theorie, meer kennis onthouden, meer in staat zijn zelf vragen te stellen en zodoende misschien uiteindelijk onderzoek te gaan doen.

Evaluatie
Het onderwijs vond plaats in het eerste kwartaal. We hadden te weinig tijd om voor aanvang alle opdrachten goed werrkend in Maple TA te krijgen. Daarom hebben we ze de eerste keer op papier aan de studenten uitgereikt. De opdrachten zijn onder te verdelen in twee delen:

 • Deel 1 doorloopt de basisstof van het vak ‘Kansrekening en Statistiek’ in opklimmende moeilijkheidsgraad en steeds voortbouwend op het vorige onderwerp. Voordeel hiervan is dat de benodigde voorkennis die voor alle studenten verschillend blijkt te zijn, kan worden bijgewerkt of opgehaald zonder dat de inhoud van het eigenlijke college daardoor wordt vertraagd. Inmiddels is er in Maple TA een digitale versie van de opgaven gemaakt.
  De opgaven zijn uitgebreid met de basisstof uit de lineaire algebra, die ook onmisbaar is voor het volgen van het vak, maar bij de meeste studenten niet meer tot de parate kennis behoort. De relevante hoofdstukken uit de begeleidende boeken staan online (Blackboard), zodat het opzoeken van theorie eenvoudiger is.
 • Deel 2 bestaat uit opgaven behorende bij het eigenlijke college. Doordat de studenten al in de flow zitten van de voorbereidende opdrachten, is de drempel om aan de slag te gaan met de bij het college behorende theorie en verwerkingsopdrachten aanzienlijk verlaagd. De meeste studenten lopen nu op schema, en ze vinden de feedback belangrijk en motiverend. Het systeem van terugkerende opdrachten in opklimmende moeilijkheidsgraad blijkt in de praktijk inderdaad motiverend te werken. 

  Figuur 1. Illustraties bij één van de opdrachten (klik om te vergroten).

  Vervolg
  Het zou mooi zijn om een deel van de opdrachten behorende bij de colleges ook digitaal te maken. Voor de theorie-opgaven kan dat nog niet, daarover gaan we in de toekomst nadenken. 
  De docenten van de afdeling Kansrekening en Statistiek hebben al aangegeven de opgaven uit Deel 1 te willen gaan gebruiken in hun eigen cursus. Hierdoor zal een uitbreiding van het aantal opgaven plaatsvinden. Zijn wij natuurlijk heel blij mee!

  Met dank aan: Sjoerd Bosma en Jeroen Keijsers voor hun ondersteuning bij Maple T.A.

  Meer informatie

  Docent: Dr. A.J. Cabo (EWI); e-mailadres: a.j.cabo@tudelft.nl
  Jaargang: 2013-2014

  © 2019 TU Delft

  Metamenu