Samen schrijven in de Wiki

22 februari 2010 door ICTO TEAM
Martine Swennen (TBM)

Studenten lezen en geven feedback op elkaars werk via de Blackboard wiki. Ze krijgen zo een breder aanbod van voorbeelden van academische teksten zodat ze de technieken hiervan kunnen toepassen in hun eigen schrijven en kunnen toetsen of hun eigen opdrachten hieraan voldoen.

Projectbeschrijving
English for Academic Purposes 3 (EAP3, wm1101tu) is een vak waarbij studenten de vier vaardigheden (lezen, schrijven spreken en luisteren) op een hoger niveau brengen zodat ze  beter functioneren in een omgeving waar Engels een gebruikelijke voertaal is.  Twee belangrijke onderdelen van  het vak zijn discussietechnieken en het schrijven van kortere, argumentatieve teksten. In de beide semesters van het collegejaar 2010-2011 gebruikten studenten de wiki-functie in Blackboard om feedback te geven op de  schrijfopdrachten van een groepsgenoot. Op deze manier willen we ze kritisch naar hun eigen en andere teksten laten kijken zodat ze onafhankelijk van de docent hun werk kunnen beoordelen en indien nodig herzien. Studenten werd al eerder gevraagd naar werk van groepsgenoten te kijken, maar door het gebruik van de wiki komen alle opdrachten beschikbaar. Hierdoor kunnen studenten een groot aantal voorbeelden van goede en minder goede teksten inzien. Daarnaast vraagt het geven van feedback een andere benadering en zullen studenten specifieker moeten zijn in hun mening.


Evaluatie
In het eerste semester werd gewerkt in de wiki binnen Blackboard. Het gebruik was echter omslachtig: het was niet mogelijk om verschillende mappen te maken waardoor alle opdrachten van een student  in één pagina terecht kwamen. Dit las niet prettig en maakte het geven van feedback onoverzichtelijk. In het tweede semester is er daarom voor gekozen een andere wiki te gebruiken, via www.pbwiki.com. Studenten vonden het niet moeilijk wegwijs te worden in deze wiki en gebruiken zelfs functionaliteiten waar ze in het colleges niet op waren gewezen. Een aparte “comment” functie maakte het makkelijk snel commentaar te leveren op elkaars werk. In het eerste semester werd studenten alleen gevraagd feedback te geven op het werk van hun partner. Dit bleek te vrijblijvend te zijn en in het tweede semester is er een vragenlijst toegevoegd aan de wiki zodat studenten volgens een standaard opzet naar het werk van hun partner kunnen kijken. Dit blijkt veel beter te werken gezien het vaak gedetailleerde commentaar. Studenten vonden het makkelijk om de wiki in te werken. Ze gebruikten het bijvoorbeeld ook voor het aanbieden van hun materiaal voor de discussie. Uit een korte evaluatie bleek dat de meeste het nuttig vonden om op deze manier naar andere teksten te kijken en dat anderen feedback gaven op hun teksten. Wel vroeg één student zich af of hetzelfde bereikt had kunnen worden door de “File Exchange” functie in Blackboard te gebruiken. Het niveau van de teksten ligt dit kwartaal hoger dan in andere kwartalen. Hoewel dit echter niet persé aan het gebruik van de wiki en de vragenlijst te liggen, hebben studenten door het gebruik van de wiki langer aan hun teksten gewerkt en er in meer detail naar gekeken. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan een hoger niveau van hun essays. Hoewel studenten het leerzaam vinden op deze manier te werken, was een wat dwingender instructie nodig. Daarnaast was het nodig hen zo nu en dan te herinneren aan de opdracht. Het overstappen naar een andere wiki is een goede zet geweest. Studenten hebben zich het werken er mee snel eigen gemaakt.

Meer informatie:

Docent: Martine Swennen (TBM); emailadres: m.a.swennen@remove-this.tudelft.nl
Docent: Froukje van Veggel(TBM); emailadres: f.r.vanveggel@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu