R&D Hyperbody

25 februari 2010 door ICTO TEAM
Dr. Ir. Hans Hubers (Bk)

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een ICT ondersteunde methode om studenten wetenschappelijke papers te leren schrijven. In een Wiki slaan studenten gestructureerd hun onderzoeksvragen op en de antwoorden die zij vinden in bronnen. Verschillende zoekfuncties leveren relevante referenties voor de papers, overzichten van beoordelingen e.d.

Projectbeschrijving
Tot nu maken studenten samenvattingen van bestudeerde literatuur via een template en zetten dat in file-exchange van Blackboard. Na goedkeuring van de samenvatting zetten de studenten de vragen en antwoorden samen met de referentiegegevens in een Excel sheet die op dezelfde plek wordt bewaard. Versies van de conference paper, die de studenten samen schrijven, komen daar ook terecht. Dit systeem heeft een paar nadelen. Het is omslachtig om de files te downloaden, openen, aan te passen en terug te zetten; de enige methode om te zorgen dat niet verschillende personen tegelijk dezelfde file aanpassen. Ook kunnen we het volgende semesters niet eenvoudig bij de resultaten van het vorige
semester. De R&D Hyperbody Wiki moet de innovatie zijn die bovenstaande nadelen opheft. Het Grassroots project is gestart in oktober 2010 en is in september 2011 afgerond.

Er is een testWiki gemaakt met de volgende uitgangspunten (waar hij staat wordt hij/zij bedoeld).

 • Snel zoeken in meer dan 400 bestaande Word documenten met ‘samenvattingen’ en referentiegegevens van de bron en illustraties. Het zijn niet echt samenvattingen, maar eerder onderzoeksvragen en antwoorden vanuit het perspectief van het onderwerp waar een student mee bezig is. Eventueel is een Excel sheet te gebruiken waar deze gegevens ook in staan  (behalve de plaatjes), maar dan alleen bij het invoeren voor de start van het systeem.
 • Als blijkt dat van de bron waar een student mee aan de slag wil nog geen ‘samenvatting’ bestaat, moet hij de voornaamste referentiegegevens op kunnen geven en deze bron reserveren, zodat anderen niet dezelfde gaan samenvatten. Het moet duidelijk zijn welke student dat is en op welke datum hij aan deze bron begint en op welke datum hij de samenvatting heeft in geleverd voor beoordeling door de docent.
 • De docent moet een overzicht kunnen opvragen van nog niet beoordeelde samenvattingen en snel heen en weer kunnen navigeren tussen het overzicht en de samenvattingen.
 • Hij moet het overzicht kunnen opslaan zodat er een groepsbespreking over kan plaatsvinden.
 • De docent moet zijn commentaar per samenvatting goed zichtbaar (via projectie) aan de hele groep kunnen presenteren. Het commentaar moet met een pijl verbonden kunnen worden aan bepaalde passages of illustraties.
 • Studenten moeten het commentaar kunnen gebruiken om de samenvatting te verbeteren, maar het commentaar niet wissen. In een volgende ronde moet de docent kunnen zien of het commentaar is verwerkt.
 • Er moet per groep zichtbaar kunnen zijn hoeveel samenvattingen elke student heeft ingeleverd en wat de beoordelingscijfers van de docent is.
 • Er moet een overzicht gemaakt kunnen worden van samenvattingen per onderwerp met hoge cijfers (als basis voor een paper) of lage cijfers (herkansingen).
 • Studenten gebruiken de samenvattingen om een paper te schrijven voor een fictieve conferentie. De papers moeten ook in het systeem worden opgenomen en mede zoekbaar zijn. Een zoekresultaat levert dus een overzicht op van links naar samenvattingen en een overzicht van links naar papers.
 • Papers moeten eenvoudig op plagiaat gecontroleerd kunnen worden.
 • Er moet een samenvattingtemplate downloadbaar zijn, zodat studenten off-line kunnen werken.
 • Er moet een upload instructie zijn zodat samenvattingen en papers goed in het systeem worden opgenomen.
 • Er moet een mogelijkheid zijn om een hele directory van samenvattingen of papers te uploaden.
  Instructies voor het zoeken, verwerken van informatie en het schrijven van een paper moeten on-line staan. Evenals een lijstje van geschikte onderwerpen.
 • Deadlines voor drafts e.d. moeten zichtbaar zijn.
 • De commentaren van de docent op en de cijfers voor draft papers en final papers moeten vergelijkbaar met de samenvattingen on-line raadpleegbaar en presenteerbaar zijn.

Vast nog meer functionaliteit die boven komt drijven als we met een pilot starten.

Meer informatie:

Docent: Dr. Ir. Hans Hubers (Bk); emailadres: j.c.hubers@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu