Preparation MSc thesis - online

20 maart 2012 door ICTO TEAM
Bertien Broekhans (TBM)

Het TBM vak "Preparation master thesis" online via Blackboard verzorgen. Als het vak wordt gegeven, studeert een grote groep van de studenten in het buitenland. De buitenland ervaring zorgt dan voor een latere aanvang van de masterthesis, aangezien het vak eerst behaald moet zijn. Een online vak maakt zelfstudie, samenwerking, begeleiding en feedback mogelijk.

Beschrijving van het grassroots project t.b.v. Preparation MSc thesis - online
In het derde semester van de MSc moeten alle TBM studenten het vak Preparation master thesis (SPM5905, EPA2932 en MoT2001; 6 ects) volgen voor ze aan hun Master Thesis onderzoek mogen beginnen in het vierde semester van hun opleiding. Ongeveer een derde van de masterstudenten studeert in dit semester echter aan een buitenlandse universiteit. In voorgaande jaren moesten studenten dit vak inhalen als ze terugkwamen uit het buitenland, waardoor veel van hen later dan gepland aan de Master Thesis begonnen. Studeren in het buitenland bracht voor hen studievertraging met zich mee.
Voor deze groep studenten wordt in het collegejaar 2012-2013 voor het eerst afstandsonderwijs georganiseerd, waardoor ze het grootste deel van het vak kunnen volgen terwijl ze in het buitenland studeren. Alleen de afsluitende opdracht en het eindgesprek vinden dan plaats als ze aan het eind van het derde semester weer terug zijn in Delft.

Met de ontwikkeling en introductie van digitale leermiddelen in het vak Preparation Master Thesis hopen we zelfstudie te ondersteunen, en te versterken. Die middelen moeten studenten stimuleren tot samenwerking, ondanks dat de grote fysieke afstand wanneer studenten in het buitenland studeren. Het is bovendien van belang dat de docenten en eventuele afstudeerbegeleiders tijdens het buitenlandse verblijf van de betreffende studenten hen kunnen ondersteunen en van feedback kunnen voorzien bij de voorbereiding van de master thesis onderzoek. De communicatie tussen docent en studenten op grote afstand van elkaar, en de betrokkenheid bij het onderwijs vergt een andere vorm dan in face-to-face onderwijs.

Doelen, uitvoering en evaluatie
In het bijzonder met het oog op de studenten die in het buitenland gaan studeren in het derde semester van hun opleiding willen we ICT via Blackboard sterk inzetten in het vak Preparation Master Thesis. De uitdaging is een goede alternatieven te vinden voor het vele face-to-face contact in de bestaande cursus in de vorm van contacturen, review, feedback, discussie, samenwerking etc. Voor afstandsonderwijs voor dit vak zullen voor docenten en studenten nieuwe samenwerkings- en werkvormen worden gekozen, waarbij studenten

 • Samenwerken,
 • Feedback leveren op elkaars werk (peer review),
 • Elkaars studievoortgang volgen,
 • Elkaar support leveren over problemen die ze tegenkomen, hoe daarmee om te gaan bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel,
 • Feedback kunnen vragen aan docenten.

In de eerste pilot van het vak in het eerste semester 2012-2013 is een mix van digitale middelen in Blackboard gebruikt.

 • 1. Via Blackboard (als onderdeel van de reguliere cursus) wordt de verplichte literatuur en opdrachten beschikbaar gesteld. Studenten gaan hier zelfstandig mee aan het werk, verzamelen data daarbij, wisselen die via Blackboard uit en delen hun verkregen inzichten. Naast de reguliere onderdelen van het vak zullen voor de studenten die in het buitenland studeren een aantal andere Blackboard toepassingen worden ingezet.
 • 2.  Peer review: studenten leveren opdrachten in en beoordelen die van elkaar. Blackboard distribueerde de eerste opdrachten onder studenten. Er is gekozen om dit niet anoniem te doen, zodat studenten later in gesprek ook van elkaar kunnen leren. De distributie in peer-groups – zodat alle peer reviews in dezelfde groep zouden plaatsvinden – via Blackboard verliep niet vlekkeloos. Studenten hebben uiteindelijk zelf hun opdrachten aan elkaar verstuurd, via file-exchange.
 • 3.  Peer groups & discussion: naast het leveren van schriftelijke feedback op het werk van collegastudenten, vinden we het ook belangrijk dat studenten discussiëren over de feedback, het studiemateriaal, en onderwerp van hun thesis proposal. Voor studenten vertrekken worden peer groups (4 studenten) gevormd, die online blijven discussiëren over hun werk tijdens hun verblijf in het buitenland. De hele groep doet mee in deze discussie. Voor andere studenten is deze groep gesloten. De cursus startte met 2 groepen, maar eindigde met 1 groep.
  a. Een deel van de discussie verliep buiten het zicht van de docenten op facebook. Desondanks zeggen studenten niet echt een ‘groepsgevoel’ te hebben tijdens de cursus. Mogelijk heeft dit eraan bijgedragen dat een aantal studenten is afgehaakt. Een andere reden daarvoor die verschillende studenten hebben aangedragen, is dat ze hun zelfstandige studieplanning en zelfstandig werken in het buitenland lastiger vonden dan in Delft.
  b. Docenten hebben er bewust voor gekozen om zich daar niet in te mengen. Wij organiseren de blackboard omgeving. Als studenten willen dat wij betrokken zijn bij de discussie, moeten ze die daar voeren. Ze hebben docenten ook niet uitgenodigd voor facebook. Het discussion board op blackboard is wel aangeboden, maar uiteindelijk niet gebruikt.
 • 4.   De docenten zoeken nog naar een vorm waarin ze hun ervaringen met het vak en met de groep studenten kunnen ontwikkelen. Hoewel peer learning een zeer belangrijke rol speelt in deze cursus, moeten ook docenten goed zichtbaar zijn in het onderwijs, duidelijk zijn welke rollen ze vervullen, aanspreekbaar zijn voor feedback etc.
  a. We hebben weekly announcements gepost gedurende het hele semester – ongeveer 18 weken. Door alle studenten werd dit als (te) veel ervaren. Wel werd het gewaardeerd dat de docenten zichtbaar ‘bezig waren’ met deze cursus.
  b. In de 4 weken dat studenten werden geacht individueel te schrijven aan hun scientific article/research proposal waren docenten op gezette tijden bereikbaar via Blackboard IM. Studenten die daarbij niet ‘aanwezig’ konden zijn, konden verzoeken om een andere afspraak. De studenten die van Blackboard IM gebruik hebben gemaakt, vonden het een goede kennismaking; net als de docenten. Andere studenten gaven desgevraagd aan geen behoefte te hebben aan extra feedback of contact. Blackboard IM lijkt een goede manier om aanvullend docent-student online contact te realiseren: effectief, maar tech-intensief. Studenten in het buitenland moesten hiervoor wel extra faciliteiten regelen.

Tips:

 • Probeer vanaf het begin te werken aan studenten betrokkenheid, commitment en community; zo mogelijk al voor de cursus begint en ze inhoudelijk samen moeten werken en leren.
 • Het stimuleren van active learning in online education is lastig. Denk na over de mix van digitale middelen voor student-student interaction, en teacher-student interaction. Studenten kunnen zelf kiezen welke middelen voor hun goed werken; dat kan mogelijk zelfs per student, group verschillen.
 • Accepteer dat studenten inzet en activiteiten in online-education slecht zichtbaar zijn; vertrouw erop dat dat niet altijd betekent dat studenten niet actief zijn. Laat zien dat je zelf actief bent, en hoe en wanneer je benaderbaar bent.
   

Meer informatie

Docent:  Bertien Broekhans (TBM); emailadres: B.Broekhans@remove-this.tudelft.nl
Jaagang: 2012-2013


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu