Oefen- en toetsopgaven aanbieden via BlackBoard

27 februari 2009 door ICTO TEAM
Ger Koper (TNW / MST)

Het maken van relevante opgaven die met behulp van BlackBoard aangeboden en verwerkt kunnen worden. Met name het zo inrichten van de opgaven dat relevante elektronische controle wordt uitgevoers is lastig. Het ontwikkelen van een gegevensbestand van waaruit de terugkoppeling naar de student met betrekking tot gemaakte fouten kan worden gegeven.

Projectbeschrijving

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Voor dit vak is dit de eerste poging om te werken met electronische (zelf)toetsen.

Op te leveren produkt:
Verzameling elektronische opgaven en uitwerkingen voor digitaal gebruik.

Omschrijving vak/onderwijs:
MST_PT1: Procestechnologie 1


Overige opmerkingen:
Het vak “inleiding procestechnologie” omvat het werken met massa- en energiebalansen. De vaardigheden die verworven dienen te worden betreffen het opstellen van balansvergelijkingen in samenhang met het opstellen van een procesdiagram, het onderzoeken van de vrijheidsgraden die het proces en vervolgens het berekenen van alle te bepalen grootheden aan de hand van de opgestelde vergelijkingen. Voor eerstejaars studenten is dit over het algemeen een lastig vak om een aantal redenen. De belangrijkste is dat het werken met balansvergelijkingen een zekere nauwkeurigheid en systematiek vereist. Een ander probleem – juist van de huidige generatie studenten – is dat zij niet gewend zijn zonder een vooraf bekende oplossing van het probleem te werken; wij spreken van de “antwoordenboekgeneratie”.

Om de zelfwerkzaamheid van de student te kunnen benutten zijn een aantal ontwikkelingen reeds doorgevoerd. In de eerste plaats is een systematische benadering van dit soort problemen ontwikkeld. In de tot nu toe gehanteerde literatuur op dit gebied wordt die benadering niet gebruikt. De benadering bestaat – abstract gesproken – uit het introduceren van een operationele oplosmethode met behulp van vectornotatie. Hiermee wordt het niet alleen voor de student duidelijk hoe problemen op een universele manier benaderd kunnen worden, ook het – geautomatiseerd – controleren van het werk wordt mogelijk gemaakt.

Om de zelfstudiemogelijkheden voor onze studenten optimaal te maken worden oefen- zowel als toetsopgaven via BlackBoard aangeboden. Hiermee kan de student tijdens werkcolleges, in de computerruimtes maar ook thuis aan het werk. Bij de oefenopgaven is directe terugkoppeling ingebouwd zodat de student kan leren van de fouten die gemaakt zijn. De oefenopgaven zijn vergelijkbaar met de toetsopgaven. De toetsopgaven worden in een beperkte periode aangeboden waarna de docent met assistenten op eenvoudige wijze kan zien waar de problemen van de studenten zitten met de te verwerken stof.

Het project bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Het ontwikkelen van de vector-genoteerde oplosmethode van balansvergelijkingen voor procestechnologische problemen.
  • Het maken van relevante opgaven die met behulp van BlackBoard aangeboden en verwerkt kun-nen worden. Met name het zo inrichten van de opgaven dat relevante elektronische controle wordt uitgevoers is lastig.
  • Het ontwikkelen van een gegevensbestand van waaruit de terugkoppeling naar de student met betrekking tot gemaakte fouten kan worden gegeven.

Het tweede onderdeel is op dit moment het meest tijdrovende. Voor elk van de 11 werkcolleges worden 6 opgaven ontwikkeld. Dat kost ongeveer 4 uur per opgave, dus het gaat in totaal over 264 uur. Daarnaast moet de terugkoppeling geleverd worden, maar dat beschouwen we voor de komende periode van secundair belang. Hier is een leer-traject voor nodig en dat is net begonnen.

Meer informatie

Docent: Ger Koper (TNW / MST); emailadres: g.j.m.koper@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu