Minor IE&D Online Platform

25 februari 2010 door ICTO TEAM
Boukje Vastbinder (TBM/DCE)

Voor de IE&D minor voeren studenten in multidisciplinaire teams projecten uit in het buitenland onder begeleiding van een docent in Nederland. De doelstelling van het IE&D Online Platform is kennisuitwisseling en communicatie tussen studenten en docenten te verbeteren door het bundelen van bestaande webapplicaties en deze te beheren en toegankelijk te maken via 1 portal.

Projectbeschrijving
Het concept sluit aan bij het stimuleren van online samenwerking van studenten en docenten (met bijvoorbeeld wiki's, weblogs of interactieve videoconferencing). Gedurende een groot gedeelte van de onderwijsperiode bevinden de IE&D minor studenten zich in het buitenland terwijl de docenten zich in Nederland (of elders) bevinden. Fysieke bijeenkomsten zijn daarom onmogelijk. Om de studenten goed te kunnen begeleiden en om ervoor te zorgen dat de studenten onderling ook ongehinderd kunnen communiceren is het belangrijk dat zij niet belemmerd worden door technische beperkingen. Tijdens de minor leren studenten en docenten een variatie aan webapplicaties te gebruiken waardoor het communiceren van verschillende media (tekst, foto's, video, kaarten etc) vloeiend en direct verloopt. Het Online Platform geeft toegang tot al deze webapplicaties. Het concept stimuleert niet alleen studenten om gebruik te maken van de verschillende applicaties maar ook docenten worden gestimuleerd om gebruik te maken van dezelfde applicaties. In die zin kan dit een nieuwe ICT
ervaring opleveren voor zowel de student als de docent.

  • Door het gebruik van de webapplicaties is de student in staat beter & sneller te communiceren met de docent en met zijn of haar teamleden.
  • Daarnaast is de student in staat om feedback te krijgen van zijn/haar medestudenten en de docenten.
  • Vanwege de multi-disciplinaire samenstellingen van de teams en de fysieke afstand tussen de teams en de begeleider is goede communicatie onderling en tussen de docent en de teams een verbetering voor het onderwijs.

Het online platform is een succes doordat de studenten op deze manier onderling veel van elkaar kunnen leren en via het online platform bijna realtime van elkaars vorderingen op de hoogte kunnen zijn. Daarnaast maakt het gebruik van simpele tools die de meeste studenten al beheersen (google maps, docs, youtube, etc) en daardoor is het snel aangeleerd en wordt het gemakkelijk opgenomen in de al bestaande communicatie. De huidige ICT structuren zoals Blackboard zou nog veel verder kunnen worden geïntegreerd in het platform. Hier is nog voldoende ruimte voor verbetering. Omdat de studenten stage lopen in ontwikkelingslanden is communicatie zonder gebruik van ICT bijna onmogelijk. ICT heeft dus ook een enorme toegevoegde waarde binnen dit online platform. Studenten zijn zeer tevreden met het gebruik van het platform. Zoals al eerder gezegd is het gebruik vrij simpel en hebben de meeste studenten dit na 1 of 2 workshops volledig onder de knie.

Tips

  • Samenwerken met externen
  • Gebruik maken van de kennis van oa nieuwe media van de studentassistenten


Overige opmerkingen
http://map.dce.tudelft.nl

Meer informatie

Docent: Boukje Vastbinder (TBM/DCE); emailadres: b.vastbinder@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu