Zelftoetsen in Maple TA

20 maart 2012 door ICTO TEAM
Martin van Gijzen (EWI)

Eenvoudige zelftoetsen aanbieden via Maple TA, om binnen het vak Differential Equations (WI2029LR) het studiegedrag tijdens de collegeperiode te verbeteren.

Projectbeschrijving
Tijdens het college zullen korte multiplechoicetoetsen worden afgenomen via Maple TA. Hiervoor moet een set vragen worden aangelegd. Het doel is om die vragen ook te gebruiken in soortgelijke cursussen (bijvoorbeeld differentiaalvergelijkingen) die door dezelfde afdeling worden verzorgd.

Wat wilt u hiermee bereiken in uw onderwijs (hoe sluit het aan bij een van de thema's)?
Verbeteren van het studiegedrag en de colleges interactief maken. Het uiteindelijke doel is om het studierendement te verhogen.

Evaluatie
In Maple TA heb ik een database gemaakt met ongeveer 80 multiplechoicevragen: conceptueel in vraagstelling en via eenvoudige stappen te beantwoorden. Ik heb de vragenset op drie manieren gebruikt:

  • Tijdens de les. De studenten maakten een paar vragen en via een stemming controleerde ik of de gedachte achter de vragen was overgekomen. Zo niet, dan gaf ik extra uitleg. Dit deed ik vroeger al met multiplechoicevragen en een overheadprojector. De nieuwe set in Maple TA gaf een grotere hoeveelheid vragen en ook een prettigere werkomgeving.
  • Als extra oefenmateriaal voor thuis. De studenten konden nadat een onderwerp was behandeld via Blackboard een toets in Maple TA afronden. Deze toets was alleen bedoeld als (andere, laagdrempelige) manier van oefenen, en telde niet mee voor het cijfer. Bij de meeste vragen was een toelichting op het antwoord opgenomen.
  • Als tussentoets die gedeeltelijk mee zou tellen voor het eindcijfer. Een extra toetsmoment voor dit semestervak, dat voorheen alleen een schriftelijk tentamen had aan het einde van de cursus.

 Omdat de set tijdens de cursus is gemaakt heb ik nog niet veel ervaring opgedaan en feedback gekregen van de studenten. Hierbij mijn observaties:

  • Binnen een les werden korte vragen goed ontvangen, mits beperkt tot een aantal van 3 à 4.
  • Studenten maakten nog niet veel gebruik van de oefenvragen. Het belangrijkste commentaar was dat er te veel vragen per toets waren opgenomen (ongeveer 15), waardoor ze te lang moesten wachten op feedback (aan het eind).

De tussentoetsen voor een cijfer heb ik niet kunnen invoeren. De cursus wordt niet meer door mij gegeven en duurt nog maar een kwartaal. De noodzaak voor een tussentoets is kleiner geworden. De vragen ware in samenspraak met de huidige docent gemaakt, en hij gebruikt ze nog steeds in zijn cursus.

Tips voor collega’s
Stel vragen tijdens de les en maak meer en kleinere oefentoetsen.

Meer informatie

Docent: Martin van Gijzen (EWI); emailadres: M.B.vanGijzen@tudelft.nl
Jaargang: 2012-2013

© 2019 TU Delft

Metamenu