Maple TA gebruiken bij de voorbereiding op een practicum

30 mei 2013 door ICTO TEAM
Harrie Olsthoorn (EWI)

Ontwikkelen van een practicum voor het vak ‘Electrical Power Drives’ (ET3026WB), waarbij Maple TA wordt ingezet tijdens de voorbereiding en de inschrijvingen verlopen via Blackboard Group Enroll.

Projectbeschrijving
Het vak wordt in Q3 gegeven aan de studenten van de afdeling Werktuigbouwkunde. Binnen het vak worden de eigenschappen van elektrische machines en aandrijvingen behandeld. In het nieuwe practicum, dat een dagdeel duurt, wordt aan elektrische machines gemeten. Het practicum staat in dienst van de in de colleges behandelde theorie. Aan het vak (en dus het practicum) doet een grote groep studenten mee (bij de laatste lichting 288).
Voorheen was er een ‘Preparation for the practical’, een papieren versie die voor aanvang van het practicum werd ingezien door de begeleider van het practicum. Echter, deze aanpak bleek bij grote groepen niet meer realistisch vanwege de beschikbare tijd. De keuze voor het maken van een digitale versie is hiervan het gevolg. We hebben het volgende ontwikkeld:

 • Assignment in Maple TA als voorbereiding op het practicum
 • Op de Blackboard-pagina van het vak is een menu-item gemaakt met als inhoud opgaven in Maple TA ter voorbereiding van het practicum. Gekozen is voor de vorm Homework of Quiz. De studenten krijgen meer attempts beschikbaar voor de assignment.
 • Dit assignment is als oefenstof voor de studenten een voorbereiding op het practicum.
 • Practicuminschrijving via Blackboard Group Enroll
 • Deze tool maakt het voor de studenten mogelijk om zich in te schrijven in een practicumgroep. In Q3 worden  zeven donderdagen (veertien dagdelen) ingeroosterd voor het practicum.
 • Veertien van deze groepen zijn aangemaakt. Groepsgrootte was zestien personen.

Evaluatie

 • Assignment in Maple TA
  Het doen van de assignment zorgde voor vragen bij de studenten. Het bleek mogelijk om aan het begin van het practicum in vrij korte tijd de vragen te beantwoorden. De resultaten in het gradebook gaven inzicht in de kennis van de stof van de studenten.
 • Inschrijfsysteem
  Om het inschrijfsysteem goed te laten functioneren is het aan te raden om eerst de groepen van week 2 t/m 4 open te zetten, en pas als deze vol zijn, de overige groepen. Zodoende worden de studenten gestimuleerd om zich vroeg in te schrijven. Deze aanpak is naar de studenten gecommuniceerd en had een positief resultaat tot gevolg.

Tips voor collega’s

 

 • Het is een goed idee om bij digitale toetsen en oefenstof feedback in te bouwen.
 • Verschaf niet alleen grading, maar ook solutions bij opgaven. Zo kunnen de studenten zien in hoeverre ze de stof beheersen.
 • Digitale oefenstof is efficiënt voor grote groepen zoals ons vak. Besteed relatief veel tijd aan het in orde maken van de test, niet aan de nazorg.
 • Het is goed om gelegenheid te bieden voor vragen, in ons geval bij aanvang van het practicum of via email.

Meer informatie

Docent: Harrie Olsthoorn (EWI); e-mailadres: h.j.m.olsthoorn@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2013-2014

© 2019 TU Delft

Metamenu