Instructiefilmpjes voor online BSc- en MSc-onderwijs

30 mei 2013 door ICTO TEAM
Iemkje Ruiter (IO)

Als onderdeel van het eerstejaars bachelorvak ‘Mens en Product’ (IO1021) en het masterkeuzevak ‘Elementary Ergonomics’ (IO1027ZI) leren studenten (onder begeleiding van docenten) hoe ze met eenvoudige middelen (rolmaat, lineaal) maten van mensen kunnen meten.

Projectbeschrijving
Dit blijkt een lastige opgave. Om de studenten te leren hoe ze moeten meten en welke fouten ze hierbij kunnen voorkomen, willen we instructiefilmpjes maken.
In het eerstejaars bachelorvak zullen de filmpjes worden gebruikt ter ondersteuning van het reguliere onderwijs. De studenten zullen daarnaast de filmpjes vrij kunnen raadplegen op momenten dat ze de kennis willen ophalen, of wanneer ze behoefte hebben aan ondersteuning bij het uitvoeren van toekomstige metingen.
Eind 2012 heeft de Directeur Onderwijs van de faculteit IDE opdracht gegeven het vak ‘Elementary Ergonomics’ gereed te maken voor (uitsluitend) online aanbieding. ‘Elementary Ergonomics’ is een keuzevak dat voor een deel van de internationale studenten in IDE-masterprogramma’s verplicht is. Dankzij de filmpjes krijgen de internationale studenten de mogelijkheid zich al voor hun komst naar Delft goed voor te bereiden en eventuele deficiënties weg te werken. Dit zal het voor hen eenvoudiger maken om al direct regulier mee te draaien in het onderwijs.

Wat wilt u hiermee bereiken in uw onderwijs (hoe sluit het aan bij een van de thema's)?
Voor de faculteit en de docenten betekent het vertalen van bestaande lesstof naar een vorm die geschikt is voor online aanbieding, dat er ervaringen worden opgedaan met deze nieuwe vorm van onderwijs. Door de module ‘instructiefilmpjes’ gereed te maken zal:

  • ondersteuning worden geboden bij het overbrengen van leerstof in een bachelorvak;
  • materiaal beschikbaar komen waar studenten blijvend gebruik van kunnen maken;
  • een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verdere digitalisering van een keuzevak voor internationale studenten.

Meer informatie

Docent: Iemkje Ruiter (IO); e-mailadres: i.a.ruiter@remove-this.tudelft.nl 
Jaargang: 2013-2014

© 2019 TU Delft

Metamenu