Hoe kunnen studenten kennis en ervaringen tijdens het afstudeerproject delen?

27 februari 2011 door ICTO TEAM
drs. J. Ubacht (TBM, sectie ICT)

Verkenning van de mogelijkheden om MSc-studenten tijdens hun afstudeerproject hun kennis en ervaringen te laten delen en een online community te vormen. Daarnaast is het zo dat de informatie die afstudeerders nodig hebben nu nog op verschillende plekken verspreid wordt aangeboden. Een afstudeerportal kan voorzien in een integraal platform voor afstudeerders.

Projectbeschrijving
Binnen het grassroots project wilde ik verkennen hoe afstudeerders elkaar kunnen ondersteunen tijdens het afstudeerproject en hoe ze kunnen zien waar afstudeerders van de faculteit TBM zitten. Dit vraagt om middelen waarmee ze met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast is het zo dat de informatievoorziening naar de studenten toe momenteel via diverse kanalen plaatsvindt, o.a. website van secties met afstudeerprojecten, website van O&S over afstudeerprocedures en contactgegeven, een wiki met onderzoeksmethoden en technieken, modules en organizations in Blackboard die de studenten voorbereiden op het afstuderen. Een afstudeerportal lijkt een geschikt middel om al deze functies/informatie integraal bij elkaar te brengen.  Start grassroots project: verkenningsfase vanaf september 2010, uitvoering na afloop.

Evaluatie
Binnen het Grassroots project hebben twee studententeams verkend welke functionaliteiten ondersteunend kunnen zijn aan afstudeerders. Hieruit kwam naar voren dat er vier hoofdactiviteiten binnen een afstudeerproject zijn: de kennisuitwisseling tussen begeleiders en afstudeerders, de kennisuitwisseling tussen afstudeerders onderling, de informatievoorziening vanuit de faculteit over regels en richtlijnen, projecten, studie-voortgang in Osiris e.d. en de inhoudelijke kennis die aangeboden wordt via een wiki onderzoeksmethoden en technieken of binnen modules die voorbereiden op het afstuderen maar ook ondersteunende diensten als TU library, TU Career Centre, Smart Study etc.

Als je het afstudeerproject als specifieke fase in de MSc opleiding ziet, dan vraagt dit om een kanteling in de informatiekanalen naar de afstudeerder toe. Uit de studentprojecten blijkt dat een afstudeerportal voor integrale informatievoorziening een aantal knelpunten kan afvangen. Het monitoren van het afstudeerproject en de kennisuitwisseling tussen begeleider en afstudeerder worden apart verder ontwikkeld. Momenteel worden de requirements voor de afstudeerportal opgesteld, waarna deze ingericht kan worden. Het online samenwerken en een online community moeten daarin een plek krijgen. 

Tips voor collega’s
de druk op de universiteiten om de studieduur te verkorten vraagt erom te kijken hoe een student het best ondersteund kan worden hierin. De afstudeerfase is hierbij een specifieke periode die goed gestroomlijnd kan worden. Dit bereik je niet alleen met een afstudeerportal, maar een goede toegankelijkheid van informatie ten behoeve van het afstudeerproject en het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen studenten kan er wel aan bijdragen dat het afstudeerproject efficiënter verloopt.

Meer informatie

Docent: drs. J. Ubacht (TBM, sectie ICT); emailadres: j.ubacht@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu