Geautomatiseerd test- en tentamensysteem

30 mei 2013 door ICTO TEAM
Ronald B.J. Brinkgreve (CiTG)

Voor het vak ‘Behaviour of Soils and Rocks’ is veel aanvullend materiaal beschikbaar gemaakt via Blackboard, zodat studenten zelfstandig kunnen experimenteren met materiaalmodellen voor grond en gesteente. De volgende stap is de ontwikkeling van een geautomatiseerd test- en tentamensysteem, ook in Blackboard.

Projectbeschrijving
Naast het testen van kennis en en inzicht, kunnen we met het nieuwe tentamensysteem de vaardigheden in het toepassen van de theorie beproeven. De studenten zullen hiervoor (kleine) berekeningen moeten maken.
Bij het programmeren van de opgaven zal bij voorkeur met ‘random parameters’ worden gewerkt. Dat is tegenwoordig mogelijk in Blackboard. Het kost echter veel tijd om een dergelijk systeem te ontwikkelen en onderhouden, omdat het jaarlijks moet worden ververst met nieuwe vragen. De Grassrootssubsidie maakt het mogelijk om hiervoor (tijdelijk) een student-assistent aan te stellen.
Naast het tentamensysteem zelf kan een subset van ‘oude’ vragen worden gebruikt ter voorbereiding op het echte tentamen.  

Wat wilt u hiermee bereiken in uw onderwijs (hoe sluit het aan bij een van de thema's)?
Het bevorderen van ‘active learning’ en zelfstudie. De digitale lesmaterialen zullen de studenten (hopelijk) verder motiveren om materiaalmodellen te onderzoeken en de opgedane kennis toe te passen bij het oplossen van geotechnische vraagstukken. 
Een bijkomend voordeel van een geautomatiseerd tentamensysteem is dat de toets tegelijkertijd in verschillende steden kan worden afgenomen. Tenslotte zullen we dankzij het systeem de tentamenresultaten veel sneller bekend kunnen maken.

Meer informatie

Docent: Ronald B.J. Brinkgreve (CiTG); e-mailadres: r.b.j.brinkgreve@tudelft.nl 
Jaargang: 2013-2014

© 2019 TU Delft

Metamenu