Evolution in ICT Infrastructures

27 februari 2011 door ICTO TEAM
Drs. J. Ubacht (Faculteit TBM, sectie ICT)

Verkenning van de evaluatietool Scorion om studenten elkaar te laten beoordelen ten behoeve van inzicht in eigen functioneren in een projectteam en een vergelijking tussen eigen perceptie en de perceptie van teamgenoten. Daarnaast het uitvoeren van een teamevaluatie en het reflecteren op de eigen rol in het projectteam op basis van de Belbin-rollen.

In 2010-2011 draait een TU brede pilot rond het inzetten van het peer evaluatie-instrument Scorion. Binnen het grassroots thema Peer Evaluation heb ik verkend hoe ik dit kan inzetten in een Master-module waarin een onderzoeksteam moet samenwerken aan het ontwikkelen van een raamwerk.  Ik werkte binnen deze module al met peer review (het beoordelen van elkaars wetenschappelijke paper) en met een terugkombijeenkomst waarin de studenten en docenten samen terugkijken op het verloop van het onderzoeksproces.

Die evaluatie wilde ik verstevigen met de uitkomsten van het peer evaluatie-instrument Scorion. Ik wil Scorion op twee momenten in de module inzetten: halverwege als leermoment opdat studenten hun activiteiten in het onderzoeksteam nog kunnen aanpassen n.a.v. de uitkomsten (bv. zich actiever opstellen of juist minder dominant) en op het einde t.b.v. een individuele alsmede een teamreflectie (wat zijn de sterke en zwakke punten van het team, hoe zou je het zelf een volgende keer anders aanpakken?). Looptijd project: 2010-2011 toepassing in Q3 en Q4.

Evaluatie
Door het Grassroots project heb ik een van de leerdoelen in de module (samenwerken in een onderzoeksteam) beter kunnen formuleren en evalueren met de studenten. Ik besteed nu explicieter aandacht aan dit leerdoel door de studenten al bij aanvang van de module beter te laten nadenken over hun eigen (Belbin) rol in het team, door er halverwege aandacht aan te besteden (1e evaluatie) en door het Scorion-peer evaluatie instrument te gebruiken bij de eindevaluatie.

De standaardvragen in het Scorion-peer evaluatie instrument richten zich op de peer evaluatie. Hierbij beoordelen  studenten elkaars inzet op de aspecten Job performance, Attitude, Leadership, Management of Resources en Communication.

Daarnaast heb ik op basis van L.A. ten Horn [“Psychologische aspecten van de organisatie”, 5e druk, 1994, Alphen aan de Rijn Samson, hoofdstuk 13 Groep en Leiding] een Scorion-module voor teamevaluatie gemaakt die op het team als geheel betrekking heeft. Aspecten hierbij zijn o.a. cultuur, leiderschap, taakgerichtheid en het behalen van doelen en het groepsproces. Deze aspecten worden op een 5-punts Likertschaal ingevuld. Bovendien heb ik een kleine Scorion-module bedacht die de zelfreflectie op de eigen teamrol op basis van Belbin-teamrollen ondersteund. Het gehele pakket van modules voor peer assessment, team evaluatie en individuele reflectie vormen voor mijn module een mooi pakket om het leerdoel ‘samenwerken in een team’  te ondersteunen.

Omdat het een pilot betreft verliep de inzet van Scorion nog niet vlekkeloos, maar de ervaringen in mijn grassroots project zullen bijdragen aan verbetering van het proces, de inhoud en de rapportages via Scorion.

De reacties van de studenten waren nog niet binnen ten tijde van het schrijven van deze Grassroots-evaluatie.

Tips voor collega’s
Zeker Scorion inzetten als je met studententeams in je modules werkt, maar ook goed inbedden in de module zelf. Dit kan door er een leerdoel voor te formuleren, door er regelmatig aandacht aan te besteden binnen de module (bv een instructie over Belbinrollen of over het nut van peer assessment voor eigen ontwikkeling/inzicht in het werken in een team) en ook de mogelijkheid te bieden voor studenten om er over na te praten (als team of individueel met jou als docent).  Er zullen op termijn nieuwe onderdelen in Scorion ter beschikking komen die aspecten van peer evaluatie bevatten. Maar je kunt als docent ook je eigen vragen (zoals ik heb gedaan) formuleren.

Meer informatie

Docent: Drs. J. Ubacht (Faculteit TBM, sectie ICT); emailadres: j.ubacht@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2018 TU Delft

Metamenu