E-voting tijdens college via mobiele telefoon of laptop m.b.v. ResponseWare software

28 februari 2009 door ICTO TEAM
Gabriëlle Tuijthof (3ME- werktuigbouwkunde)

Het aantal eerstejaars studenten werktuigbouwkunde neemt elk jaar weer toe. Om deze grote groep tijdens hoorcolleges te activeren, zijn afgelopen jaren in toenemende mate ja/nee vragen gesteld bij Project 1, waarbij studenten hun voorkeur aangeven door middel van hand opsteken. Dit jaar is het aantal studenten zo groot dat verdeeld over twee collegezalen wordt lesgegeven met videoverbinding gerealiseerd in een Centrale Controle Room (CCR). Voor het bevorderen van interactiviteit is handen opsteken niet meer mogelijk. De wens is om een e-voting systeem in te zetten.

Projectbeschrijving

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Het vernieuwend karakter is dat bij dit vak voor het eerst e-voting wordt toegepast. Het e-voting systeem TurningPoint (Turning Technologies) wordt daarvoor ingezet waarbij met name geëvalueerd is of Turningpoint ResponseWare, waarbij studenten via hun eigen mobiele telefoon of laptop een antwoord op een vraag kunnen kiezen, een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het gebruik van clickers.

Op te leveren produkt:
De Turningpoint ResponseWare software is toegepast in het eerste kwartaal van collegeperiode 2009-2010 tijdens bijna alle hoorcolleges van het Project 1. Het oorspronkelijke idee was om de Turningpoint ResponseWare gratis uit te proberen gedurende 30 dagen via een trial versie, echter er waren dan maar 35 licenties beschikbaar. Turning Technologies was niet bereid om eenmalig een licentie voor 500 deelnemers open te zetten. Dus daar ging bijna onze pilot.
Uiteindelijk bleek de faculteit van 3ME zelf 200 licenties te hebben aangeschaft voor gebruik in de overloopzaal met de videoverbinding. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een evaluatie is gedaan met een combinatie van clickers (300) en Turningpoint ResponseWare (200) tijdens de hoorcolleges.

Omschrijving vak/onderwijs:
Project 1 (WB)  code wbtp113

Start en looptijd project:
Geplande startdatum: 1 juli 2009. Geplande einddatum: 26 okt 2009.

Evaluatie

Wat vindt u zelf een succesfactor in uw Grassroot?:
Het stellen van een paar vragen tijdens gewone hoorcolleges via e-voting erg goed om de interactie met de studenten te vergroten. Studenten waren op zo een moment bereid om in grote getale mee te stemmen met een vraag. Deze afwisseling gaf extra dynamiek aan het college, ook op korte additionele vragen van de docent om een gegeven antwoord te beargumenteren werd gereageerd.

Het gebruik van e-voting bij het doorlopen van goede antwoorden van het projectwerk gaf als voordeel dat een timer die vantevoren was ingesteld meeliep, waardoor de docent gedwongen werd om niet te snel de antwoorden te doorlopen. Het stemgedrag zelf geeft een snelle directe feedback aan de docenten over hoe studenten zichzelf beoordelen. Deze gegevens kunnen vergeleken worden met de uiteindelijke beoordeling van de docent.

Wat kan nog worden verbeterd?:
Turningpoint ResponseWare toepassen bij meerdere opeenvolgende colleges kan alleen mits er stroompunten zijn om laptops op te laden. Daarnaast moet de docent er vanuit kunnen gaan dat elke student een laptop of mobiele telefoon met internet heeft.

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?:
Juist doordat het e-voting systeem zo gebruiksvriendelijk en robuust is, is de drempel erg laag om er mee aan de slag te gaan.

 Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?:

  • Let op voor overgebruik van e-voting, de feedbackcolleges waarbij goede antwoorden besproken werden, trad een soort sleur op waardoor steeds minder mensen gingen stemmen.
  • Sommige docenten vinden het gebruik van laptops in de collegezaal storend. De ervaring bij het gebruik van TurningPoint ResponseWare dat het eerder rustiger is in de zaal omdat de studenten momenten krijgen waarbij ze even actief mogen zijn en lawaai maken. Dat geldt juist ook voor de overloopzaal met de videoverbinding.

 

Overige opmerkingen:
Evaluatie van TurningPoint ResponseWare voor e-voting bij het activeren van grote groepen studenten die mogelijkerwijs verdeeld zijn over meerdere zalen.

Het plan was om TurningPoint ResponseWare op twee manieren in te zetten:

  • Tijdens hoorcolleges waarbij drie tot vier vragen worden gesteld per college uur via e-voting om de dynamica en interactiviteit van het college te verhogen
  • Tijdens feedback hoorcolleges. De studenten hebben opdrachten ingeleverd die klassikaal besproken worden op het college, waarbij de studenten per opgave stemmen of zij het antwoord juist of onjuist hadden. Het idee is op basis van deze uitslag meer of minder uitleg over de opgave te geven.

Nadelen Clickers: Het gebruik van de clickers (uiteindelijk dus 300) is logistiek inderdaad niet te doen. Op de TU zorgt Blackboard support voor het beheer van de clickers, wat betekent dat de docent voor én na elk college de clickers zelf moet ophalen en terugbrengen. Dit zijn behoorlijk zware tassen.
 
Het uitdelen van de clickers gaat uiteindelijk erg snel, maar wel het innemen zorgt ook voor problemen. Ten eerste raken er elk college wel een paar clickers kwijt en ten tweede moet de docent zelf alle clickers weer tellen in groepen van 50 over de tassen verdelen. Daar ben je al gauw een kwartier tot twintig minuten mee bezig. Als laatste blijkt de receiver die bij de clickers hoort niet sterk genoeg te zijn om signalen door de muren van de andere collegezaal op te vangen.

Meer informatie

Docent: Gabriëlle Tuijthof (3ME- werktuigbouwkunde); emailadres: g.j.m.tuijthof@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu