E-voting tbv samenvatten kern collegestof

28 februari 2010 door ICTO TEAM
Jeroen Pruyn (3mE / Maritieme Techniek)

Het vak hangt momenteel heel zwaar op gastdocenten, waarvoor de studenten van elk college een samenvatting moeten maken, welke door de gastdocent beoordeeld wordt. Als vervanging hiervan wil ik de gast docent vragen om aan het eind van zijn college 2-5 (MC)vragen te stellen die de kern van zijn college weergeven. Dit levert mij een als docent een schat aan tentamenvragen op en geeft de studenten de gelegenheid a) te zien wat belangrijk is in het college en b)een voorproef te krijgen van examenvragen. Hiervoor wilde ik het clicker systeem inzetten.

Projectbeschrijving

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Door het gebruik van clickers is het mogelijk de studenten beter bij het college te betrekken, daarnaast krijgen de gastsprekers direct de mogelijkheid om onduidelijkheden nog even extra uit te leggen. Hoewel zij nog wel een samenvatting te zien krijgen van de studenten, komen zij pas het jaar erna terug voor een 2e college. Dingen die niet duidelijk waren voor de studenten kunnen niet alsnog opgepakt worden. Met het stellen van vragen in het college zelf, wordt dit ineens wel mogelijk en kan men hier nog even extra bij stil staan.

Op te leveren produkt:
Inzet Clickers (Student Respons System) 

Omschrijving vak/onderwijs:
MT724 Ship Finance

Start en looptijd project:
Geplande startdatum: 01/02/2010. Geplande einddatum: 16/04/2010.

Evaluatie

Wat vindt u zelf een succesfactor in uw Grassroot?:
Ik denk dat het me gelukt is om minimaal 70% van de gastdocenten een verbeterd inzicht in de kennis van de student heb kunnen geven. Hoewel dit volgend jaar pas in verbeteringen zal uitdraaien, is het een goede stap op weg naar een verbetering van de interactie tussen gastdocent en zaal.

Wat kan nog worden verbeterd?:
In 40% van de gevallen heeft de gastdocent de vragen pas aan het eind van zijn college gezet. De meerwaarde van de clickers is in dit geval vrij beperkt, daar de student de relevantie ontgaat, maar ook het teruggrijpen in het gedrang komt, daar de gastdocent het gevoel heeft al zo goed als klaar te zijn.

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?:
Zonder ICT was het anoniem reageren niet mogelijk geweest, er is duidelijk zichtbaar dat veel studenten zich hier gemakkelijker bij voelen. Ook kregen we zo antwoorden van alle studenten in plaats van slechts een beperkt aantal dat altijd reageert. 

Wat vinden studenten van het produkt? (evaluatie uitkomsten):
De evaluatie van deze grassroot vond plaats middels 8 vragen aan de studenten. Hoewel het over het algemeen een zeer positief beeld schetst van het gebruik van de clickers zijn vraag 3 en 4 verrassend laag gescoord. Na overleg met de studenten blijkt dat het schrijven van een samenvatting aan het eind van het college, al zorgt voor de verhoogde aandacht en de clickers er daarom niet veel aan toevoegen. Hoewel velen de interactiviteit (sterk) verbeterd vinden, blijkt dat de discussie (om de stof beter te begrijpen) hierbij achter blijft. Zowel het feit dat de gastsprekers niet met Turning Point kunnen oefenen, als het feit dat sommige hun vragen pas aan het eind stelden, heeft hier volgens hen toe
bijgedragen. Dit heeft dan ook zijn weerslag in het cijfer dat de studenten geven voor het gebruik van clickers.

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?:

  • tip 1: Indien mogelijk beleg een bijeenkomst met alle gastsprekers om het gebruik van clickers uit te leggen, te demonstreren en om ze te voorzien van tips.
  • tip 2: Neem er de tijd voor, er is veel mogelijk, maar de tijdsinvestering is al snel groter dan de totale duur van het college.


Overige opmerkingen:
Hoewel de evaluatie van de studenten niet al te positief was, heb ik voldoende terug gekregen dat het zeker een meerwaarde aan het vak kan geven. Deze evaluatie zal ook met de gast docenten besproken worden en verder uitgediept worden volgend jaar. Mochten er niet te veel wijzigingen in de sprekers zijn, verwacht ik het komende jaar verbeteringen te zien, door het bijna exclusieve gebruik van gastdocenten (10/12 colleges) is de innovatie slag langzamer dan wanneer ik zelf alleen de docent zou zijn.

Meer informatie

Docent: Jeroen Pruyn (3mE / Maritieme Techniek); emailadres: j.f.j.pruyn@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu