Digitale zelftoets voor klassieke mechanica

27 februari 2009 door ICTO TEAM
Dr. Miriam Blaauboer (TN)

Het ontwikkelen van een interactief 'digitaal overhoringssysteem' voor dit vak. Het doel hierbij is zowel om voor de studenten een online hulpmiddel bij de verwerking van de stof en de voorbereiding op het tentamen beschikbaar te maken, als voor de docenten informatie te vergaren over de mate waarin de lesstof begrepen is.

Projectbeschrijving

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Eerste digitale toetsysteem bij theoretisch vak binnen de opleiding Applied Physics.

Op te leveren produkt:
Een database met korte inhoudelijke vragen, die gezamenlijk de hele stof beslaat, en in de vorm van een online toets via Blackboard aangeboden wordt. De student heeft bij het maken van de toets de beschikking over een aantal keuzefuncties, zoals alleen vragen over een bepaald onderdeel van het vak te willen maken, de vragen in willekeurige volgorde af te laten afspelen enz., en krijgt na elke vraag het antwoord en korte uitleg te zien. Tegelijkertijd worden de statistische resultaten van deze digitale toets (aantal gebruikers, behaalde scores per vraag, benodigde tijd per vraag enz.) voor de docenten
beschikbaar gemaakt, zodat we die vervolgens kunnen gebruiken om te signaleren welke onderwerpen in het curriculum extra aandacht nodig hebben en daarop in te spelen bij de colleges en werkcolleges.

Omschrijving vak/onderwijs:
'Klassieke Mechanica' uit de Bachelor opleiding Applied Physics (tweede studiejaar, vakcode TN2321).

Start en looptijd project:
Geplande startdatum: 1 november 2009. Geplande einddatum: juni 2010.

Evaluatie
Wat vindt u zelf een succesfactor in uw Grassroot?
Ik heb er voor het eerst met Maple TA leren werken, en ben onder de indruk van de mogelijkheden voor digitale toetssystemen die dit programma biedt.

Wat kan nog worden verbeterd?
Op dit moment is mijn grassroots opgezet als zelftoets/quiz voor de studenten. In de toekomst zou eenzelfde systeem geschikt zijn om als echte toets te gebruiken.  

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?
Het biedt de studenten een aantrekkelijke manier om in hun eigen tijd de opgedane kennis bij dit vak op een andere manier dan via het maken van opgaven-op-papier te toetsen. Verder wordt er bij de opleiding TNW/AP, met name de natuurkunde vakken,  nog maar weinig gebruik gemaakt van digitale toetsen. Ik beschouw mijn grassroots als een pilotproject op dit gebied, waarover ik bij een van onze onderwijslunches zal rapporteren en hoop op die manier bij mijn collega's meer bekendheid voor ICT in het onderwijs te creeren.

Wat vinden studenten van het produkt (evaluatie uitkomsten)?
Omdat de digitale zelftoets op dit moment nog maar sinds kort op Blackboard beschikbaar is, heb ik helaas nog niet voldoende gegevens om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?

  • Denk eerst goed na over inhoudelijke wensen (welk type toets is geschikt voor een bepaald vak? Aan welke eisen moet deze voldoen? Wat voegt een online toets toe ten opzichte van reeds bestaande onderdelen van het vak?)
  • Experimenteer met Maple TA – het is door uitproberen eenvoudig te leren.

Meer informatie

Docent: Dr. Miriam Blaauboer (TN); emailadres: m.blaauboer@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu