Digitale toetsomgeving met gebruik van programmeertools, zonder toegang tot internet of home directory

27 februari 2010 door ICTO TEAM
Dr. Eelco Visser (EWI)

Online opdrachten indienen en nakijken.

Doelstellingen
Principles of Programming Languages is een minor vak met een bescheiden aantal studenten (20). Ik wil graag experimenteren met digitaal toetsen niet vanwege de omvang van de groep, maar vanwege de inhoud van het tentamen. In het vak wordt de semantiek van programmeertalen bestudeerd aan de hand van interpreters, programmaatjes die een programma uitvoeren. Het tentamen bestaat daarom voor een deel uit het schrijven (aanpassingen op) zulke interpreters. Aangezien studenten die interpreters normaal gesproken niet met hand schrijven, wordt het veelal een rommeltje. Als studenten tijdens het tentamen de gelegenheid hebben de gebruikelijke tools te gebruiken, kan beter getoetst worden of ze de materie beheersen. Ik wil dus een digitale toetsomgeving waarin studenten verschillende soorten vragen krijgen, waaronder open en meerkeuze vragen, en waarbij studenten de programmeertools van het vak kunnen gebruiken, zonder dat ze toegang hebben tot internet of hun home directory.

Beschrijving uiteindelijke product:
Het lukte niet om de software voor deze aanpak op tijd (2e periode 2009-2010) af te krijgen. Daarom heb ik het project verschoven naar toepassing voor het vak Model-Driven Software Development (IN4308). Voor dit vak heb ik The Department ontworpen en geimplementeerd (in de WebDSL web programmeertaal, een product van onze onderzoeksgroep).

http://department.st.ewi.tudelft.nl/course/in4308

The Department biedt een omgeving voor de docent om colleges en opdrachten te organiseren en voor studenten om uitwerkingen van opdrachten in te dienen. De docent of assistent kan de uitwerkingen vervolgens via de site nakijken, dat wil zeggen van een cijfer en commentaar voorzien. De hele administratie van een vak kan zo online beheerd worden. The Department is toegepast bij het vak IN4308 'Model-Driven Software Development.


Omschrijving vak/onderwijs:
Model-Driven Software Software Development

Start en looptijd project:
Geplande startdatum:  februari 2010. Geplande einddatum:  juni 2010.

Evaluatie

Wat vindt u zelf een succesfactor in de uitgevoerde Grassroots?

Het online nakijken van opdrachten is een grote verbetering ten opzichte van het nakijken van opdrachten/tentamens op papier. Het bijhouden van alle inhoudelijke en administratieve aspecten van een vak op 1 plaats is erg handig.

Wat kan nog worden verbeterd?

Studenten hebben een aparte login voor de site; het zou mooi zijn als dat via net-id zou kunnen. Er zijn allerlei features die nog verbeterd en toegevoegd kunnen worden. Zo ontbreekt nog support voor multiple choice vragen. Ook zou ik uitwerkingen van programmeeropgaven automatisch willen kunnen nakijken. 
 
In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?

Combineren van publicatie van materiaal, nakijken van opdrachten, en administratie is een grote verbetering. Ik ben van plan deze aanpak bij volgende vakken verder toe te passen, en ook bij online maken van tentamens in te zetten.


Wat vinden studenten van het product? (u mag eventuele evaluatie uitkomsten van uw vak ook toevoegen)

Er is nog geen formele evaluatie van het vak geweest. Informele reacties zijn lauw. De verbetering is in eerste instantie voor de docent: uitwerkingen van opdrachten zijn leesbaarder (geen handschrift) en administratie van cijfers is automatisch.

Welke twee tips kunt u geven (als een collega docent eenzelfde project wil gaan doen)?

The Department kan gebruikt worden voor andere vaken. WebDSL is een mooie taal om dit soort applicaties in te schrijven. Zie http://webdsl.org

Meer informatie

Docent: Dr. Eelco Visser (EWI); emailadres: E.Visser@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu