Digitale toetsing

20 maart 2012 door ICTO TEAM
Judith Bosboom (CiTG)

Voor het vak Coastal Dynamics 1 is een digitaal tentamen ontwikkeld ter vervanging van het schriftelijke tentamen. Het digitale toets-systeem is daarnaast ook gebruikt voor twee tussentijdse zelftoetsen. Het gebruikte toets-systeem is Maple-TA. Dit levert de docent uiteindelijk tijdswinst op en het studierendement kan verbeteren door het invoeren van een tussentijds toetsmoment.

Projectbeschrijving
Het vak Coastal Dynamics 1 wordt op jaarbasis gevolgd door ongeveer 130 studenten. Door het huidige schriftelijke tentamen te vervangen door een digitaal tentamen hebben we beoogd de doceerlast te verlagen. Dit zit hem niet alleen in het verminderen van de nakijklast maar ook in het  (op den duur) verminderen van de tijd benodigd voor het ontwerpen van de tentamens. Daarnaast hebben we het toets-systeem ook gebruikt om tussentijdse zelftoetsen aan te bieden. Hierdoor krijgen de studenten nu tussentijds oefenmateriaal aangeboden (voorheen ontbrak dit) en wordt het studeergedrag gestimuleerd.

Pdf met meer achtergrond informatie

Meer informatie

Docent: Judith Bosboom (CiTG); emailadres: j.bosboom@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2012-2013


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu