Digitale plaatsingstoets cursussen Engels m.b.v. Question Mark Perception

27 februari 2010 door ICTO TEAM
Martine Swennen (TBM)

Opzetten van een digitale versie van de plaatsingstoets voor het cursusaanbod Engels.

Projectbeschrijving

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Door digitaal te toetsen kunnen we niet alleen tijd besparen, maar ook resultaten tussen verschillende toetsen en studenten onderling beter met elkaar vergelijken.

Op te leveren produkt:
Met QuestionMarkPerception is een bestaande plaatsingstoets gedigitaliseerd. De toets is online aangeboden en de resultaten zijn online gerapporteerd. Deze zijn naar Excel worden uitgevoerd voor verdere verwerking. Studenten meldden zich vooraf aan voor de toets waardoor we al over een aantal belangrijke gegevens beschikten. Omdat dit aanmelden online en dus digitaal gebeurt, bespaarden we ook daar veel tijd doordat die gegevens in Excel verwerkt zijn.

Omschrijving vak/onderwijs:
Engels, verschillende cursussen.

Start en looptijd project:
Geplande startdatum:  mei 2009. Geplande einddatum:  mei 2010.

Evaluatie

Wat vindt u zelf een succesfactor in uw Grassroot?:
Door het digitaliseren van de toets is veel (nakijk)tijd bespaard.

Wat kan nog worden verbeterd?:
Het zou beter zijn als meerdere docenten met het toetsprogramma kunnen werken. Dat gaat bij Maple TA wel gebeuren.

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?:
Veel, zonder ICT had dit niet plaats kunnen vinden.

Wat vinden studenten van het produkt? (evaluatie uitkomsten):
Studenten zijn eraan gewend dat er met ICT gewerkt wordt. Doordat een student-assistent surveilleert is het wel van belang dat de instructies uitermate duidelijk zijn.

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?:

  • Probeeer meerdere collega's bij het project te betrekken. Niet alleen wordt het draagvlak dan groter, maar het project wordt zo ook niet afhankelijk van slechts één persoon.
  • Zorg voor heldere instructies voor studenten. Laat studenten vooraf beoordelen of instructies mbt inschrijven, maken van de toets en opzoeken van resultaten duidelijk genoeg zijn.


Overige opmerkingen:
Uiteindelijk was onze afdeling de enige afdeling die met QMP werkte. Hoewel de ondersteuning van door alle betrokken partijen goed was, heeft het veel tijd gekost om alles zelf uit te zoeken en als eerste tegen problemen aan te lopen.

De evaluatie van het project is afgerond.

Na de eerste grootschalige afname in de zomer van 2009 is er een uitgebreide evaluatie geweest met docenten en secretariaat. Vooral rondom de planning vooraf en het verwerken van de resultaten na afloop van de toets is er veel werk geweest. In de winterperiode zijn verbeterpunten doorgevoerd, die tot een grote verbetering hebben geleid. Docenten zien nu een duidelijke tijdsbesparing ten aanzien van nakijken en verwerken van de resultaten.

Tijdens de afname zelf bleven er zich problemen voordoen. Na server-werkzaamheden bleken toetsen bijvoorbeeld niet meer beschikbaar te staan. Er is uiteindelijk besloten niet langer met QMP te werken, maar over te stappen op Maple TA. Dit toetsprogramma wordt breder ingezet op de TU en doordat het via Blackboard werkt kan een groot deel van de administratie (bijv. inschrijven en inzien van de resultaten) vereenvoudigd worden.

Meer informatie

Docent: Martine Swennen (TBM); emailadres: m.a.swennen@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu