Digitale Oefentoetsen met Bonus Eindcijfer

22 februari 2010 door ICTO TEAM
Gerard J.M. Janssen (EWI)

Het betreft hier een systeem van wekelijkse huiswerkopdrachten (niet verplicht) waarbij de studenten wekelijks oefenen met de stof met als doel het regelmatig studeren en krijgen van feedback. De opdrachten worden automatisch nagekeken en resulteren in een bonus bij het tentamen/herkansing van het betreffende studiejaar. Het systeem wordt geïmplementeerd in Maple-TA.

Projectbeschrijving
In het semestervak Telecommunicatietechniek (EE2711) van de opleiding Electrical Engineering wordt veel van de kennis uit voorafgaande colleges geïntegreerd. De studenten leren in dit vak de verschillende technieken kennen die in de telecommunicatie worden toegepast. Daarnaast dienen ze ook de vaardigheden te krijgen om deze technieken toe te passen en eraan te kunnen rekenen. Het is gebleken dat als studenten het vak niet regelmatig bijhouden, de slaagkans bij het tentamen klein is. Om regelmatig studeren te bevorderen, worden wekelijks via de Blackboardpagina van het vak enkele huiswerkopgaven aangeboden. Het gemiddelde cijfer van deze huiswerkopdrachten wordt verwerkt tot een bonus bij het tentamen of de herkansing van datzelfde studiejaar. In totaal zijn er 14 huiswerkopdrachten. De opgaven zijn geïmplementeerd in Maple-TA. Voor elke opgave wordt per student een unieke parameterset gegenereerd met bijbehorende antwoorden. De student krijgt een bepaalde tijd om de vragen te beantwoorden. Door te spelen met de tijd dat een huiswerkopdracht open staat kan voorkomen worden dat aandacht bij parallel lopende colleges wordt weggetrokken. Na het afsluiten worden de antwoorden nagekeken en krijgt de student feedback in de vorm van goede/foute antwoorden. Per opgave wordt een cijfer gegeven dat in Blackboard wordt bijgehouden. Het op te leveren product bestaat uit 14 sets van opdrachten, ieder bestaande uit 2-3 opgaven. Deze kunnen in de toekomst worden uitgebreid. Per opgave is er in Maple-TA een berekening voor het juiste antwoord met een marge van 3%. De cijfer registratie dient nog te worden uitgevoerd. Looptijd project:  1 november 2010 - 30 juni 2011.

Evaluatie
Het gedigitaliseerde huiswerksysteem zal voor het eerst in het studiejaar 2011-2012 worden ingezet. Daaraan voorafgaande zal het door een aantal studenten worden getest. De belangrijkste aspecten van dit Grassrootsproject voor mij zijn: de verkregen ondersteuning bij het omzetten van de huiswerkopdrachten naar een digitale omgeving met Maple-TA, de automatisering die hierdoor ontstaat voor het nakijken en het bijhouden van de resultaten; dit is anders niet uitvoerbaar door gebrek aan tijd.
Voor de toekomst zijn er nog de volgende aandachtspunten:een grotere variatie van opgaven en meer gedetailleerde feedback op basis van de fouten die gemaakt zijn.

Tips voor collega-docenten

  • begin ruim op tijd met het opzetten van een dergelijk toetssysteem
  • test het uitvoerig met behulp van studenten
  • een Grassroots project is zeker de moeite waard!

Meer informatie:

Docent: Gerard J.M. Janssen (EWI); emailadres: g.j.m.janssen@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu