Digitaal toetsen van proces en object modelleren

22 februari 2010 door ICTO TEAM
Martijn Warnier (TBM)

In deze grassroot hebben we een digitale oefentoets ontwikkeld voor het oefenen van modelleer vaardigheden. Bij deze toetsmethode moeten studenten onder andere de fouten in een model identificeren en de meest passende oplossing uit een aantal mogelijkheden kiezen.

Projectbeschrijving
Er is een digitale toets ontwikkeld mbv Maple-TA voor het Bachelor Technische Bestuurskunde vak 'Analyse van Bedrijfssystemen'. De bedoeling van de toets is om de nakijk last van docenten te verminderen doordat de ongeveer 200 studenten een digitale toets maken ipv twee open modeleer vragen te beantwoorden. Modeleer vragen zijn niet goed mbv multiple choice vragen te toetsen, dit project heeft uitgetest in hoeverre dit met een Maple-TA toets wel mogelijk was.
Vragen waren naast multiple choice o.a. invul vragen (waarbij studenten zelf de juiste term moeten invullen), keuze vragen (welke termen uit deze 10 passen het beste bij…)  en zoek de fout in the model vragen. De toets is ontwikkeld tijdens de periode November –  December 2010. Vier dagen voor het tentamen is de toets beschikbaar gesteld voor ale studenten (via Blackboard). Het maken van de toets werd aangemoedigd door studenten een half bonuspunt te geven voor hun eindcijfer als ze een score van meer dan 50% halen voor de digitale toets. Door toetsresultaten te vergelijken met tentamen resultaten kan de effectiviteit van de toets worden beoordeeld.

Presentatie Martijn Warnier 2011


Evaluatie
Het digitaal toetsen lijkt vooralsnog geen gepaste vervanging voor open vragen. Het gemiddeld verschil tussen de digitale toets en het tentamen was 1,7 punt, waarbij de meeste studenten (169 in totaal) beter scoorden met de digitale toets. Wel vormt de digitale toets een geschikte oefen omgeving waarbij goede feedback kan worden gegeven bij foute antwoorden. Dit laat ook de toegevoegde waarde zien van de digitale (oefen) toets vorm. Volgend jaar zullen we nogmaals een digitale toets maken en  proberen om het verschil tussen beide toetsvormen kleiner te maken.


Tips
Maak goed duidelijk wat de technische vereisten voor de toets zijn, zeker als deze via blackboard kan worden gedaan (Java etc.). Zorg voor duidelijke feedback bij foute antwoorden. Dit is een meerwaarde van digitaal toetsen die zeker moet worden benut.

Meer informatie:

Docent: Martijn Warnier (TBM); emailadres: m.e.warnier@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

 

 

© 2019 TU Delft

Metamenu