Digitaal toetsen van het vak Ruimtelijke Modellen

22 februari 2010 door ICTO TEAM
Kees Maat (TBM/OTB)

In het vak ruimtelijke modellen kwam de computer­component niet terug in de toetsing. Daarom zijn digitale proeftoetsen ingevoerd als opmaat naar digitale tentaminering. Studenten en docenten krijgen vroegtijdig inzicht in de beheersing van de stof, opgaven sluiten beter aan bij de inhoud en het nakijken gaat (deels) automatisch.

Projectbeschrijving
De TBM-module ‘Ruimtelijke modellen’ (spm2710) duurt één semester. Verschillende docenten geven colleges en practica. De practica gebruiken deels Excel, deels statistische programmatuur en deels specifieke modellen. Ondanks de computerpracticumcomponent vond er geen enkele vorm van digitale toetsing plaats. Digitale toetsing sluit aan bij een dergelijk vak. Op papier kunnen slechts eenvoudige rekenvragen gesteld worden, digitaal kunnen de berekeningen complexer zijn en beter op de gedoceerde modellen aansluiten. Proeftoetsen helpen studenten inzicht te krijgen hun beheersing van het onderdeel en geeft docent en modulemanager inzicht of de stof is overgekomen. Digitale toetsing geeft directe feedback aan de student. Doel is om volgend jaar ook het eindtentamen digitaal aan te bieden. Digitale tentamens kijken sneller na, immers de meeste vragen worden automatisch nagekeken. Essay-vragen zijn niet meer in een onleesbaar handschrift. Verder zijn ze eenvoudiger te organiseren: niet meer hoeft het papieren tentamen rond te gaan langs meerdere docenten om na te kijken: inloggen volstaat. De vragen zijn uitgewerkt in Maple-TA. Vraagtypen zijn: multiple choice, multiple selection, numerics, clickable image, formula, essay en matching. De vragen worden geselecteerd vanuit een vragendatabase. Het is mogelijk om random vragen te kiezen. Ook is randomisatie mogelijk in vraag- en antwoordvolgorde. Er kan feedback gegeven worden, een periode ingesteld worden waarbinnen de toets gemaakt moet worden en een maximum tentamenduur.

Evaluatie
Het project heeft voor dit jaar kennis, ervaring en een aanzet voor een vragendatabase opgeleverd. Volgend jaar zullen database en toepassing verder worden uitgebouwd. Te verbeteren: de database, met name de feedback voor de proeftoetsen, dient heel compleet te worden ingevuld, dat vraagt een forse tijdsinzet. Hetzelfde geldt voor het experimenteren met vraagtypen. Studenten krijgen graag proeftoetsen op tentamenniveau, maar zijn geneigd die uit te stellen tot vlak voor het tentamen. Daarom dienen ze te worden gestimuleerd (afdwingen?) ze direct na het betreffende onderdeel te maken.


Tips aan collega-docenten
probeer het gewoon, het is niet moeilijk en oud tentamenmateriaal is meestal voorhanden; als je het doet, doe het dan wel goed.

Meer informatie:

Docent: Kees Maat (TBM/OTB); emailadres: c.maat@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

 

 

© 2019 TU Delft

Metamenu