Digitaal student portfolio

27 februari 2010 door ICTO TEAM
Jeroen de Ridder (EWI)

Het digitaal student portfolio biedt een web-gebaseerde omgeving voor het stroomlijnen van het afstudeer traject. Door uitgebreide planningsmogelijkheden en e-mail notificatie wordt de student gestimuleerd de doelen binnen de gestelde termijnen te behalen. Tevens bevat het systeem een dropbox, waarin alle geproduceerde documenten (zoals presentaties, tussenrapporten, etc.) worden opgeslagen zodat in de loop van het traject een afstudeer portfolio ontstaat.

Projectbeschrijving
Motivatie
Het afstudeerproject van een Master student is een relatief lang en intensief traject, waarin veel van de ingenieurs vaardigheden van de student worden aangesproken en op de proef gesteld. De begeleiding van het afstudeertraject is daarom vaak complex en vergt een hoge mate van maatwerk van de docent. Desalniettemin zijn er bepaalde aspecten die voor elke student gelijk zijn, zoals: het maken van lange en korte termijn planningen, het bijhouden van takenlijsten, en
misschien wel het belangrijkste - het regelmatig rapporteren van de behaalde wetenschappelijke resultaten aan de begeleider(s). Het is binnen onze sectie gebleken dat het stimuleren van voornoemde leidt tot een verhoogde kwaliteit van het afstudeerwerk, vroege signalering van eventuele problemen en een over het geheel genomen efficiënter afstudeertraject. Toch is het afdwingen van bijvoorbeeld tijdige rapportage en up-to-date planningen makkelijker gezegd dan gedaan.

Digitaal Student Portfolio
Het digitaal student portfolio is een web-gebaseerde omgeving die helpt om de vaste onderdelen van het afstudeertraject voor zowel de student als de begeleider te vergemakkelijken. Deze omgeving bestaat uit een zgn 'dropbox', waarin de student al het aan het afstuderen gerelateerde materiaal op een gestructureerde manier kan deponeren, zoals periodieke rapportages, tussentijdse presentaties, werkdocumenten, manuscripten en geraadpleegde literatuur. Hierdoor ontstaat er automatisch een compleet portfolio van de afstudeerder, dat voor de begeleider te allen tijden opvraagbaar is. Indien de student ook zijn eindrapport en geproduceerde software uploadt dient het systeem tevens als archief dat voor de docent ook na het vertrek van de student te raadplegen is. Daarnaast omvat de omgeving een online planning van het gehele afstudeer traject en tussentijdse mijlpalen. Door automatische signalering naar begeleider en student (via e-mail) van niet gehaalde doelen en niet ingeleverde (week) rapportages wordt het werktempo van de student gestimuleerd. Bij aanvang van het afstuderen worden kunnen automatisch alle standaard mijlpalen worden ingepland, zoals de inleverdatum van het rapport, de vastlegging van de commissie, het reserveren van een zaal, etc. Het digitaal student portfolio heeft ten doel het werktempo van de student te verhogen door structuur in het afstudeer traject aan te brengen. Daarnaast stimuleert het de docent actief de student te monitoren en van begeleiding te voorzien.

Evaluatie
Wat vindt u zelf een succesfactor in de uw Grassroot?
Het stimuleert zowel de student als docent structuur in het afstudeertraject aan te brengen. Hierdoor wordt het studietempo gestimuleerd, en de kwaliteit van het afstudeer werk bevorderd.

Wat kan nog worden verbeterd?
Het systeem dient nog een goede template functie te krijgen waarbij de docent kan kiezen tussen verschillende typen afstudeer trajecten (bijvoorbeeld, met of zonder literatuur opdracht) Het systeem kan worden uitgebreid om ook behulpzaam te zijn bij de begeleiding van AIO’s.

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?
Laat ICT systemen geen vervanging zijn voor één op één inhoudelijke discussies met de student.
Het digitaal portfolio systeem zal, na evaluatie binnen onze groep, beschikbaar worden gemaakt voor andere docenten en groepen.

Meer informatie

Docent: Jeroen de Ridder (EWI); emailadres: j.deridder@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu