Clickers in het college van Coastal Dynamics

27 februari 2010 door ICTO TEAM
Judith Bosboom (CiTG)

In 11 collegeblokken van 2 uur heb ik gebruik gemaakt van clickers. M.b.v. deze stemkastjes hebben studenten gemiddeld 2 meerkeuze vragen per collegeuur (45 min) beantwoord die vooraf door mij waren voorbereid. Deze meerkeuze vragen gaven aanleiding tot onderling overleg en vragen aan mij als docent.

Projectbeschrijving

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Het onderwijs van Coastal Dynamics 1 is heel interactief geworden. Van het klassieke hoorcollege model zijn we gegaan naar: Activeren van studenten in colleges door oefeningen; en aanpassen colleges op basis van het resultaat van tussentijds toetsen. ICT (clickers) zorgt voor een laagdrempelige en uitnodigende karakter en directe feedback.

Op te leveren produkt:
Serie colleges met clickervragen. Aan het begin van ieder college minimaal één toetsvraag om stof van het vorige college te toetsen en indien nodig nog verder uit te leggen. Tijdens het college ook enkele vragen om studenten bij les te houden en te laten oefenen. Meer effectieve colleges. 85% van de studenten was het eens met de stelling “I learn more during the lectures if clickers are used”.

Omschrijving vak/onderwijs:
Coastal Dynamics 1 (CT4305, 6 EC). Coastal Dynamics 1 is een nieuw ontwikkeld MSc vak dat in Q3 van 2009-2010 voor het eerst is gegeven. De colleges bestaan uit 22 hoorcollegeblokken van 2 uur, waarvan de helft door mij en de helft door Marcel Stive is gegeven. Dit Grassroots project betreft de door mij gegeven 11 collegeblokken.

Start en looptijd project:
Geplande startdatum: 1-6-2009. Geplande einddatum: 1-6-2010.

Evaluatie

Wat vindt u zelf een succesfactor in uw Grassroot?:
De clickers stimuleren onderling overleg tussen de studenten en vooral dat vinden de studenten leuk en leerzaam.

Wat kan nog worden verbeterd?:
Studenten gaven achteraf aan dat er soms te veel tijd werd gegeven voor de beantwoording en voor uitleg. Er mag iets meer tempo in. Nu gebruik ik de vragen tijdens het college om de studenten te helpen de stof eigen te maken. Ik zou graag na afsluiting van een hoofdstuk in het dictaat (enkele collegeblokken) een korte toets invoegen met bijv. 5 vragen om zelfstudie te bevorderen en de studenten een idee te geven van hoe goed ze het begrepen hebben.

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?:
Ik vond de clickers een ideale manier om ook grotere groepen te activeren. De anonimiteit zorgt ervoor dat iedereen actief meedoet. Als docent vind ik het zeer waardevol om directe feedback te ontvangen zodat ik weet wat de studenten wel en niet goed begrepen hebben. Het vraagt wel veel flexibiliteit van de docent; ga je door met het volgende onderwerp? moet een bepaald onderwerp nog beter worden uitgelegd? laat je de studenten onderling overleggen om te zien of ze tot een ander (beter) antwoord komen?

Wat vinden studenten van het produkt? (evaluatie uitkomsten):
Een inventarisatie m.b.v. clickers leerde dat 85% van de studenten het eens was met de stelling “I learn more during the lectures if clickers are used”. [2% totally disagree, 13% disagree, 38% agree, 47% totally agree]. Op de schriftelijke evaluatie heb ik de vraag voorgelegd of het gebruik van clickers nuttig was. Op een schaal van 1 (totally disagree) tot 5(totally agree) was de gemiddelde uitkomst een 4,5. Op de vraag “The teacher interacts with the students” gaven de studenten een 4,6. Verder gaven veel studenten bij de “good points of the course” aan dat de colleges interactief waren en de clickers leuk en leerzaam.

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?:

  • Ik heb de vragen deels pas gedurende de collegeperiode gemaakt en vond dat goed werken. Voordat je met de clickers begint is het namelijk lastig in te schatten wat voor soort vragen ideaal is en wat de optimale moeilijkheidsgraad is (niet te makkelijk!). Ook vond ik het handig om met name de allereerste clickervraag in een college aan te passen op basis van hoe het vorige college was gegaan en waar we precies gebleven waren.
  • Bereid niet enkel de clickervragen voor maar zie het als een activerende oefening die je moet begeleiden. De discussie tussen studenten en met de docent is minstens zo belangrijk als de vraag zelf.


Overige opmerkingen:
Het achterliggende idee van de toepassing van clickers is dat studenten meer leren als ze zelf actief moeten nadenken en met elkaar en de docent kunnen discussiëren. Daarnaast heb ik op basis van de antwoorden van de studenten het college ter plekke kunnen afstemmen op de behoefte.

De presentatie van Judith Bosboom tijdens de Grassroots afronding is hier online te bekijken.

Meer informatie

Docent: Judith Bosboom (CiTG); emailadres: j.bosboom@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu