Brainstormsessies met Interactive Whiteboards

28 februari 2010 door ICTO TEAM
Gabriëlle Tuijthof (3ME- werktuigbouwkunde)

Een pilot wordt gestart waarbij de studentengroepen wordt gevraagd hun brainstormsessies met een interactief whiteboard te organiseren. Dit stelt de studenten in staat hun gehele sessie inclusief schetsen van het whiteboard en geluid digitaal op te nemen. Na een sessie wordt een selectie van de belangrijkste momenten upgeload naar Blackboard. Hier kunnen zowel de docent als de andere studenten via peer review commentaar leveren op de ontwerpvoortgang. Een archief kan worden opgebouwd waar volgende studenten ook ervaring uit kunnen opdoen.

Projectbeschrijving

Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
Het vernieuwend karakter is dat op de faculteit 3ME het volgen van ontwerpprocessen nog niet op deze manier van zo dichtbij is gemonitored. De verwachting is dat op deze wijze zowel voor de docent als de studenten meer inzicht verkregen wordt, waardoor specifiekere terugkoppeling kan plaatsvinden.

Op te leveren produkt:
Het Mimio Interactive Whiteboard systeem (Interactive Teaching Technologies) dat geplaatst wordt op een whiteboard wordt digitaal gekoppeld aan een PC of laptop. Daarnaast wordt opname van geluid mogelijk via een extra microfoon. Het editen van de opnames kan met reguliere software gedaan worden (zie bijlage voor handleiding).

Omschrijving vak/onderwijs:
Biomechanical Engineering Design (WB)  code wb2308

Start en looptijd project:
Geplande startdatum: 1 nov 2009. Geplande einddatum: 1 feb 2010.

Evaluatie

Wat vindt u zelf een succesfactor in uw Grassroot?:
De toepassing van Mimio Interactive Whiteboard is geen succes geweest. De hoofdreden daarvoor is dat de studenten gevraagd is om een brainstormsessie van bijvoorbeeld een uur te editen tot maximaal 5 minuten waarin de belangrijkste aspecten van het proces naar voren komen. Dit kost enorm veel tijd, waardoor de studenten veelal gekozen hebben om eerst te brainstormen en dan vervolgens een samenvatting van de brainstorm op te nemen met het Mimio Interactive Whiteboard. Dit geeft dan weinig toegevoegde waarde op een stuk geschreven tekst. Een tweede aspect is dat het gebruik van Mimio Interactive Whiteboard met maar twee personen niet intuïtief is. De voorkeur van de studenten gaat dan uit naar het brainstormen met pen en papier omdat ze zich dan vrijer voelen.

Wat kan nog worden verbeterd?:
Wat betreft de techniek van het Mimio Interactive Whiteboard hoeft er niets veranderd te worden. Voor de beoogde toepassing in deze grassroot is het geen geschikt middel gebleken. Het systeem wordt nu wel toegepast door docenten bij het geven van colleges en dat heb ik als docent als prettig ervaren, omdat je met gewone dikke stiften kan tekenen. In die situatie is de werking wel intuïtief. 

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?:
Geen waarde, behalve enorm veel tijd met name voor de studenten. Wij als docenten hebben via de MIMIO films geen extra inzicht gekregen in het ontwerpproces van de studenten. 

Wat vinden studenten van het produkt? (evaluatie uitkomsten):
Reacties van verschillende studenten:

I did not like MIMIO too much. It was actually more work than being helpful. The user interface was not always friendly, it changed settings, and we were never positive that it was recording. It is good for recording our drawings, but I think the MIMIO served as a hindrance rather than a big help towards the goal.

The idea of mimio is good, but in practice I found it only a waste of time, the few good discusions we had turned out to be unrecorded for one reason or the other. This resulted in a sort of summery we had to do because mimio did not work. In other words we had to do a lot of things twice. I think if it becomes easier to work with, it can be benefitial to the proces, however, only taking 5 min out of an hour of discussion is very little.

I understand the desire to have an insight in the design proses. But the mimio system was frustrating to work with, and has no advantage for the design process, just for judging it. Biggest issue is; it is time consuming and you need to alter your normal way of work.

Mimio wordt niet aangeboden door de TU zelf. Je moet dus zelf een laptop aanleveren. Wij hadden alleen een laptop met een kapot beeldscherm, met wat gevogel konden we hem gelukkig op een beeldscherm aansluiten. Maar het zou fijn zijn, als de TU die software via het netwerk aanbied.

Not very useful because it costs a lot of time. The mimio system will only have advantages if you have it recording during the whole design process. But if you do so it takes a lot time to edit the video afterwards.

Dat is echt waardeloos. De Mimio moet je reserveren op tijdstippen dat iedereen ineens de Mimio nodig heeft, waardoor je maar korte tijd de beschikking hebt over het apparaat. Ook hebben we één keer te maken gehad met twee medestudenten die de Mimio niet op tijd terug brachten en wij dus niks konden beginnen. Het kwam er uiteindelijk op neer dat je ging ontwerpen, en later een toneelstukje op ging voeren om het Mimio filmpje nog te kunnen maken. Dan is het voordeel van de Mimio volgens mij weg en kun je net zo goed een iets uitgebreidere verslaglegging gaan toepassen.

I did not see the added value. Having to record an entire brainstorm and afterward limiting it to 5 minutes doesn't seem to give a good indication of what we did. It only shows what we found important.

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?:
Misschien toch eerst een pilot doen met een klein groepje vrijwillige studenten en op basis van hun ervaringen besluiten iets wel of niet in te voeren.

Overige opmerkingen:
Dit vak betreft het ontwerpen van producten voor medische toepassingen, waarbij de nadruk ligt op het eerste gedeelte van een ontwerptraject waarin nog geen prototype gefabriceerd wordt. De huidige manier van observeren van het ontwerpproces is via plenaire en één-op-één sessies. Toetsing vindt plaats op basis van een geschreven rapport. Geconstateerd is dat deze wijze onvoldoende inzicht geeft om de voortgang van de ontwerpvaardigheid van de studenten te beoordelen. Daarnaast is er geringe mogelijkheid voor de studenten om van elkaars ontwerpproces te leren.

Inzicht krijgen in de voortgang van het daadwerkelijke conceptuele ontwerpproces van studenten via het digitaal opnemen van brainstormsessies.

Meer informatie

Docent: Gabriëlle Tuijthof (3ME- werktuigbouwkunde); emailadres: g.j.m.tuijthof@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu