Blackboard, Maple TA gebruiken om studenten te activeren om te studeren

20 maart 2012 door ICTO TEAM
Mathijs de Weerdt (EWI)

Studenten verplichten online vragen te beantwoorden over de stof, via BlackBoard en/of Maple TA, voor het college. Hierdoor zal de zelfstudie van studenten toenemen.

Projectbeschrijving
Ik wil graag studenten verplichten online (via Blackboard, Maple TA) enkele vragen te beantwoorden voorafgaand aan ieder college, maar na het bestuderen van de stof. (Colleges staan ook op collegerama, dus het voorbereiden kan inderdaad in principe voor een groot deel individueel en van tevoren.)

Wat wilt u hiermee bereiken in uw onderwijs (hoe sluit het aan bij een van de thema's)?
De manier waarop we een vak opzetten bepaald voor een belangrijk deel het gedrag van de student en dus ook in hoeverre een student de leerdoelen haalt. Dit is schematisch weergegeven in deze figuur (zie slide02). De belangrijkste vraag is nu hoe we dit het beste kunnen doen. 

Evaluatie
In mijn onderwijs heb ik dit jaar vooraf aan ieder college multiple choice vragen op Blackboard geplaatst en studenten gevraagd die ook vooraf aan het college te beantwoorden. Voor een deel van de studenten (ongeveer een derde) veranderde dit naar eigen zeggen de manier en de hoeveelheid tijd die ze gebruikten voor de voorbereiding van het college (zie slide10). Het meeste voordeel lijkt echter te zijn dat de vragen zeer geschikt zijn als voorbereiding op het tentamen; daar lijkt 85% van de studenten van overtuigd (zie slide11).

Tips voor collega's
Ieder vak zal op een iets andere manier studenten kunnen motiveren tot (zelf)studie. Bij projecten in onze opleiding blijkt dit zeer gemakkelijk. Vrijwel alle studenten zetten zich zeer goed in, en met mooie resultaten als gevolg. Ik denk dat dit voor een deel komt doordat bij projecten heel duidelijk is voor een student waar hij of zijn staat in het (leer)proces: het resultaat is zeer tastbaar en bij een product dat nog niet af is, is het zeer duidelijk dat er nog wat moet gebeuren. Misschien kunnen we ook bij andere vakken het meer inzichtelijk maken aan studenten tijdens de cursus hoever ze zijn, bijvoorbeeld door middel van een soort `progress bar' of `dash board' (zie ook de aanpak van Erik Duval, http://erikduval.wordpress.com/ ).

Een tweede tip komt uit een observatie over zelf studie. Bij sommige van onze vakken zie ik dat de docent ervan uitgaat dat studenten meerdere uren per week zelf de stof bestuderen. Als ik dan kijk naar oude enqueteresultaten waarin naar deze uren gevraagd wordt, dan blijkt daaruit dat studenten structureel veel minder uren besteden (zie slide03). Het lijkt me belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn en niet teveel uren zelfstudie vragen zonder tussentijdse feedback. De omvang van zelfstudieopdrachten kan in mijn ogen wel toenemen met de ervaring van de student. Deze hypothese heb ik gevisualiseerd in de volgende figuur (zie slide19).

Online vragen voor zelfstudie en inrichting college
Om de colleges bij het vak Algoritmiek (TI2300) beter af te stemmen op die delen van de stof waar studenten moeite hebben, en bovendien zelfstudie (van de makkelijkere onderdelen) te bevorderen, ben ik van plan om online (via Blackboard, Maple TA) enkele vragen te stellen voorafgaand aan ieder college, maar (in principe) na het bestuderen van de bijbehorende stof.

De colleges staan ook op collegerama, dus het voorbereiden kan inderdaad voor een groot deel individueel en van tevoren. Op basis van de scores kan ik het college inrichten met een nadruk op datgene dat moeilijk bleek. Naast de testresultaten kan ik ook nog expliciet vragen welk deel meer aandacht behoeft. Ik wil onderzoeken of dit voor de studenten ook een extra stimulans om stof beter voor te bereiden voorafgaand aan het college.

In het afgelopen jaar heb ik college gegeven op de "Eric Mazur" manier: vooral vragen en peer discussion en weinig hoorcollege op de traditionele manier. Ik heb studenten verzocht om de stof van te voren voor te bereiden, maar dat deed slechts ongeveer 30%.

Meer informatie

Docent: Mathijs de Weerdt (EWI); emailadres: M.M.deWeerdt@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2012-2013


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu