Betrouwbare online toets

30 mei 2013 door ICTO TEAM
Peter-Leon Hagedoorn (TNW)

Ontwikkelen van een niet-fraudegevoelige en betrouwbare online toets voor het vak ‘Biochemie 2’ (LB2511) waarmee studenten bonuspunten kunnen verdienen die meetellen in het eindcijfer (de toets is dus geen deeltentamen).

Projectbeschrijving
In september 2014 treedt het nieuwe curriculum voor ‘Life Science & Technology’ in werking. In het nieuwe curriculum wordt het vak ‘Biochemie 2’ intensiever en in een kortere periode aangeboden, maar pas in de  laatste periode van het semester getoetst. Halverwege de collegeserie hebben de studenten een week vrij. De digitale toets zal worden afgenomen in die collegevrije week. 

Figuur 1. Vragenbank in Maple TA (klik om te vergroten).

Doelstellingen
Door de extra toets worden de studenten hopelijk gestimuleerd om al aan het begin van de collegereeks – er is immers weinig tijd! – actief aan de slag te gaan, zodat ze een grotere kans maken op een voldoende. Bovendien willen we voorkomen dat studenten tijdens de collegevrije week niets aan het vak doen. Huiswerkopdrachten blijken wat dat betreft te vrijblijvend.

Figuur 2. Maken van een vraag in Maple TA (klik om te vergroten).

Evaluatie
De toets is gemaakt in Maple TA, op de tentamenserver ondergebracht, en opgebouwd uit 20 vragen die de studenten binnen 1 uur moesten beantwoorden. De toets werd afgenomen in de computerzalen van IO in aanwezigheid van surveillanten. De studenten konden 0 (onvoldoende); 0.5 (6 of 7); 1.0 (8 of 9) of 1.5 (10) bonuspunt scoren. Van alle deelnemers scoorde 83% voldoende met een gemiddeld cijfer van 7.0. 
Vanwege een technisch probleem in de computerzalen is de toets op papier afgenomen.
97 van de 109 studenten hebben deelgenomen aan de facultatieve bonustoets. Op het uiteindelijke tentamen (schriftelijk, open vragen) scoorde 73% van de studenten een voldoende (inclusief bonus) met een gemiddeld cijfer van 6.7. Zonder de bonus was de score 5% lager en het cijfer 0.5 lager. De studenten waren tevreden over de toets en vonden het een waardevolle aanvulling op het vak. 
Ik was zelf iets teleurgesteld in het uiteindelijke tentamenresultaat. Ik constateer dat vooral de goede studenten profiteren van de bonus, wat in principe niet slecht is. Het effect op de minder goede studenten vind ik tegenvallen.

Figuur 3. De toets in de ‘papieren’ versie (klik om te vergroten).

Tips voor collega’s

  • Maple TA is erg geschikt voor het maken van digitale toetsen.
  • Neem altijd een papieren versie van de toets mee.
  • Houd er rekening mee dat er onverhoopt toch veel nakijkwerk nodig is.

N.B.: Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Frederiek Peterse-Lammers. 

More information

Docent: Peter-Leon Hagedoorn (TNW); e-mailadres: p.l.hagedoorn@remove-this.tudelft.nl 
Jaargang: 2013-2014

© 2019 TU Delft

Metamenu