Assessing Geoportal

25 februari 2010 door ICTO TEAM
Bastiaan van Loenen (OTB)

In dit project is met behulp van Google Docs een interactieve omgeving ontwikkeld waar studenten bij de beoordeling van portalen met geografische informatie hun kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen gestandaardiseerd kunnen invoeren, met een analyse tool (van meest genoemde criteria/ beste of snelste portaal rangschikken) waardoor de studenten direct toegang hebben tot de resultaten.

Projectbeschrijving
Voor het vak Organisational and Legal Issues of Geo-information ge4662 van de master Geomatics moeten studenten criteria ontwikkelen om geo-portalen te beoordelen en daarna deze criteria toe passen op een aantal portalen en vervolgens de geschiktheid van de criteria te evalueren. Vervolgens wordt hen gevraagd om een bepaalde dataset via een portaal te vinden, de geschiktheid te onderzoeken en vervolgens te importeren in hun eigen Geografisch informatie systeem. Van deze verschillende stappen moeten de studenten de tijd bijhouden om wederom een assessment score van de portaal te krijgen maar dit keer kwantitatief.

De communicatie over dit alles vond in het verleden plaats via hoorcolleges waar studenten elkaars bevindingen en mening kunnen horen. De docent maakt de bevindingen van de studenten via een spreadsheet transparant en gebruikt dit als basis voor de discussie over dit onderwerp tijdens het hoorcollege. De verwerking van alle informatie is tijdsintensief en de studenten krijgen pas op het hoorcollege de resultaten te zien.

Via een interactieve omgeving waar gebruik is gemaakt van Google Docs is de assessment van de studenten gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Hierdoor konden de studenten 24/7 de beoordelingen bekijken van andere studenten alsmede de analyse resultaten. De docent bespaarde tijd door het geautomatiseerde proces. Doordat de resultaten voor het college beschikbaar waren, konden studenten beter voorbereid aan de colleges beginnen waar de assessment werd besproken.

Eindevaluatie
De geautomatiseerde invoer is vanuit mijn perspectief zeer positief zeker als er sprake is van grotere studentenaantallen dan de huidige 7 studenten. De kwaliteit van de assessment is door de standaard vragen (met vragen die beantwoord moesten worden) verhoogd. De studenten konden nu direct de resultaten zien van de andere studenten en hadden daardoor meer dan voorgaande jaren vragen over de assessment van de andere studenten.

In de voorbereiding van het project is ook het idee gekomen om de evaluatie van geoportalen via screenscan software. Dit is dit jaar niet uitgevoerd vanwege de complexiteit en het nog afwezige theoretische raamwerk van user interface design voor geoportalen. Mogelijk dat dit volgend jaar wel kan worden geprobeerd.

Tips
Er zijn veel tools beschikbaar die enige voorbereiding vergen maar zeer veel tijd besparen en kwalitatief beter onderwijs stimuleren. Laat je voorlichten over de ICT mogelijkheden door bijvoorbeeld op de website van grassroots de uitgevoerde projecten te scannen.

Meer informatie

Docent: Bastiaan van Loenen (OTB); emailadres: b.vanloenen@remove-this.tudelft.nl / www.bastiaanvanloenen.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu