SSC-ICT en Onderzoek

In deze SSC-ICT publicatie staat de product- en dienstverlening van het SSC-ICT aan Onderzoek centraal, door middel van praktische bijdragen, product- en dienstoverzichten en (toekomstige) ontwikkelingen.

  • SSC-ICT TU Delft (2010). SSC-ICT en Onderzoek. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek met ICT. TU Delft, Delft. [Download

Voorwoord - door Daan Lenstra

Zeer geachte lezer,

Voor u ligt een belangrijke publicatie vanuit het SSC-ICT van de TUDelft. Hierbij is SSC de afkorting voor Shared Service Centre en ICT staat voor Information and Communication Technology. Mij is gevraagd om als “Domeindecaan voor de ICT” een voorwoord te schrijven en dat doe ik heel graag. Niet alleen omdat ik dat mijn taak vind, maar vooral omdat ik trots ben op de SSC-ICT dienst als totaal: haar visie, inzet en dienstbaarheid naar de organisatie.

Dit boekje geeft blijk van deze visie, waar het de dienstverlening in het onderzoek betreft. Ook worden recente ontwikkelingen geschetst, waarvan sommige bekend zullen zijn terwijl andere hopelijk inspiratie geven aan onderzoekers die nog niet van deze mogelijkheden op de hoogte zijn. Het boekje heeft als leidend thema de balans tussen standaarddiensten enerzijds en de maatwerktoepassing anderzijds. Bij dit alles is, zoals de dienst ook zichzelf presenteert, professionaliteit het sleutelwoord. Dit staat namelijk hoog in het vaandel van het SSC-ICT. Dat mag ook wel want aan ICT ondersteuning binnen de TU Delft wordt ongeveer 32 miljoen Euro per jaar verspijkerd. Deze dienst draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Deze publicatie moet in dat licht mede worden gezien als een verantwoording over haar werk.

Meer dan ooit is in elke grote organisatie ICT van cruciaal belang. Het functioneert als de ruggegraat van het bedrijf: “of moet ik liever zeggen het zenuwstelsel.” Het houdt de zaak in velerlei opzichten bij elkaar, het omvat de communicatie naar binnen en naar buiten, staat centrale agenda-organisatie toe, regelt en beveiligt alle email-verkeer, archiveert niet alleen de emails, maar ook documenten, ondersteunt websites, beheert en ontwikkelt software. Kortom, teveel om op te noemen.

Het SSC-ICT is verantwoordelijk voor de computeraspecten rond en op elke werkplek en biedt hulp en ondersteuning op het gebied van informatie en communicatietechnologie voor wetenschappelijke projecten. Zonder overdrijving kun je zeggen dat iedereen die werkzaam is aan de TU Delft wel op een of andere wijze te maken heeft met het SSC-ICT. Het boekje dat voor u ligt, gaat specifiek over de dienstverlening ten behoeve van het onderzoek. Dit is een belangrijk deel van de totale dienstverlening, maar bij lange na niet alles. In het onderzoek is de dualiteit tussen maatwerk en standaard, de rode draad in deze publicatie, heel sterk aanwezig, sterker dan in de andere, maar zeker niet minder belangrijke, toepassingsgebieden zoals financiën, secretariële ondersteuning, personeelsadministratie, et cetera.

Zoals uit een aantal bijdragen in dit boekje blijkt, werkt de dienst in de praktijk veel samen met onderzoekers die hun eigen onderzoek uitvoeren, maar daarbij een speciaal beroep doen op computerondersteuning van een type dat niet standaard aanwezig is. Dit zijn met name de activiteiten waar de dienst haar creativiteit en professionaliteit in samenwerking met de onderzoeker optimaal kan inzetten, oplossingen vindend die, aanvankelijk als maatwerk, de basis kunnen vormen om tot een standaardapplicatie uit te groeien.

De razendsnelle digitalisering die in de maatschappij plaats vindt, heeft grote gevolgen voor de ICT dienstverlening. Enkele van deze ontwikkelingen worden geschetst in het hoofdstuk over technische infrastructuur en sociale architectuur. Het concept van Internet der Dingen als het toekomstige Internet geeft aan dat ICT veel meer in petto heeft dan vandaag. Gesproken wordt over duizend apparaten per persoon in 2017 die draadloos verbonden zijn met het netwerk en op een of andere manier toegang tot het Internet hebben. Stel je voor wat dat alleen al voor de TU Delft zou betekenen! De ICT gaat spannende tijden tegemoet en ik wens het SSC-ICT veel succes voor de toekomst. Moge dit boekje bijdragen tot een goede verstandhouding met alle ICT gebruikers van de TU Delft.

Prof.dr. D. (Daan) Lenstra  

© 2019 TU Delft

Metamenu