ICT in het Onderwijs: Best practices 2008-2009

  • Dopper, S.M., Groot Kormelink, J.B.J., Griend, N.J. van de & Vreede, C.T. (2010). ICT in het Onderwijs. Best Pactices 2008-2009. TU Delft, Delft. [Download

ICT in het onderwijs is de afgelopen jaren op allerlei manier gestimuleerd door de TU Delft. Het scala aan mogelijkheden is daarbij steeds groter geworden. Deze publicatie is erop gericht om een aantal initiatieven - en de meerwaarde hiervan voor het onderwijs - zichtbaar te maken. Zowel kleinschalige als meer grootschalige activiteiten komen aan bod. Per faculteit wordt een best practice beschreven. Daarnaast wordt ingezoomd op een aantal TU- brede projecten.  

Lees de publicatie online

© 2019 TU Delft

Metamenu