Education Technology

Education Technology

De afdeling Education Technology ondersteunt en stimuleert de toepassing van ICT om onderwijs te verrijken, te verbeteren en de efficientie te verhogen voor student en docent. In de periode 2011-2014 wordt uitgegaan van vier thema's, namelijk digitaal toetsen, Online Education, Next Generation Classroom, Mobiel leren.
E-mail: icto@remove-this.tudelft.nl

Cock Huizer

Cock is manager van de afdeling Education Technology,  co√∂rdinator ICT in het onderwijs TU Delft, Contactpersoon namens TU Delft in het platform ICT in onderwijs van SURF.
Contactgegevens| LinkedIn

Ir. Meta Keijzer-de Ruijter

Meta is ICTO-adviseur en projectleider. Zij is met name actief op het gebied van Digitaal Toetsen, zowel op het gebied van functionaliteit van de beschikbare software en de beveiliging van digitale tentamens, de inrichting van support aan docenten en organisatie van digitale tentamens. Daarnaast is zij ook actief op het vlak van Peer Evaluatie en Peer Assessment.
Contactgegevens| LinkedIn| Weblog | Twitter

Martijn Ouwehand MSc

Martijn is adviseur/projectleider en is vanuit zijn rol sterk betrokken bij de Online Education en OpenCourseWare projecten.
Contactgegevens |LinkedIn |Twitter

Ir. Willem van Valkenburg

Willem is adviseur/projectleider van onder andere het OpenCourseWare project en is projectleider van DelftX. Hierbij is hij verantwoordelijk voor het project binnen de TU Delft en daarnaast voor OpenCourseWare projecten in Europees verband. Hij is verder betrokken bij de tender Online Distance Learning en Mobiel Leren.
Contactgegevens| LinkedIn| Weblog | Twitter

Dr. Ing. Piet van der Zanden

Piet is adviseur ICT in het Onderwijs met als belangrijk aandachtsgebied Next Generation Classroom, waarin hij onderzoekt hoe bestaande onderwijsruimten flexibel ingericht kunnen worden opdat moderne onderwijsvormen worden gefaciliteerd. Piet is als projectleider en onderzoeker betrokken bij de herinrichting van collegezalen, bij het virtueel koppelen van meerdere onderwijsruimten, bij het gebruik van interactieve SMARTboards in combinatie met vier kwadranten en bij video conferentiesystemen. Bezetting en benutting van onderwijszalen speelt daarbij een belangrijke rol. Over deze materie heeft Piet een boek geschreven.
Contactgegevens| LinkedIn

Ir. Ellen Zillig-Straatman

Ellen is functioneel beheerder van Blackboard, het TU Delft weblogsysteem en van Eesysoft. Zij onderzoekt daarnaast de mogelijkheden van Learning Analytics om studenten te helpen hun leerproces te verbeteren. 
Contactgegevens| LinkedIn| Weblog |Twitter

© 2018 TU Delft

Metamenu