no news items available

Teachers experiences

Op deze pagina vindt u ervaringen van docenten met de inzet van ICT in het onderwijs. De ervaringen die hier beschreven worden, komen doorgaans voort uit het TU brede Grassrootsproject, waarin docenten gestimuleerd en ondersteund worden om ICT op innovatieve en effectieve wijze in te zetten in de eigen onderwijspraktijk.

© 2019 TU Delft

Metamenu