Zelfstudie Stimuleren

Readers en andere publicaties digitaal beschikbaar maken

20 maart 2012
Sien van Dam (Bk)

Beter toegankelijk maken van readers en andere publicatie door deze digitaal toegankelijk te maken in een virtuele bibliotheek. Wat kan leiden tot een hoger academisch niveau van het werk van de studenten en hun eigen publicaties krijgen een groter bereik.Lees verder

 

Preparation MSc thesis - online

20 maart 2012
Bertien Broekhans (TBM)

Het TBM vak "Preparation master thesis" online via Blackboard verzorgen. Als het vak wordt gegeven, studeert een grote groep van de studenten in het buitenland. De buitenland ervaring zorgt dan voor een latere aanvang van de masterthesis, aangezien het vak eerst behaald moet zijn. Een online vak maakt zelfstudie, samenwerking, begeleiding en feedback mogelijk.Lees verder

 

Re-designing the Soil Mechanics course within the BSc programmes of Civil Engineering and Applied Earth Sciences

20 maart 2012
Philip Vardon (CiTG)

At present we are re-designing the Soil Mechanics course within the BSc programmes of Civil Engineering and Applied Earth Sciences.Lees verder

 

Clickers in het college van Coastal Dynamics

27 februari 2010
Judith Bosboom (CiTG)

In 11 collegeblokken van 2 uur heb ik gebruik gemaakt van clickers. M.b.v. deze stemkastjes hebben studenten gemiddeld 2 meerkeuze vragen per collegeuur (45 min) beantwoord die vooraf door mij waren voorbereid. Deze meerkeuze vragen gaven aanleiding tot onderling overleg en vragen aan mij als docent.Lees verder

 

Online Support ae2204 Aerospace Systems and Control Theory

26 februari 2010
Rene van Paasen (LR)

College ae2204 is een nieuw opgezet college voor 2e jaars LR studenten. Het college wordt gedeeltelijk (7 colleges) “live” gegeven en gedeeltelijk (7 modules) on-line, met behulp van stof op een website en Matlab. Voor de ondersteuning bij het on-line gedeelte is Wimba Classroom ingezet. Lees verder

 

Digitale instructie

26 februari 2010
Anton van Beek (3Me)

Grote aantallen eerste jaars studenten krijgen jaarlijks werkplaatsinstructies over het bedienen van machines. Denk aan draaien, frezen, boren, lijmen, lassen enz. Een digitale instructie met video zal een goede voorbereiding geven op een life instructie. Bovendien kan een digitale instructie op een later tijdstip nog even worden bekeken om het geheugen op te frissen.Lees verder

 

Participatie door nieuwe media

25 februari 2010
Esther Blom (TBM/DCE)

Door middel van de mogelijkheden van de nieuwe media, willen wij de student beter gaan betrekken bij het onderwijs en tools aanbieden voor ondersteuning. Door middel van Social Media plug-ins kunnen de studenten de content van het vak beter volgen, daarnaast kunnen zij via onze communicatie kanalen ook makkelijker in contact komen met experts in verschilllende gebieden.Lees verder

 

Digitaal toetsen in Maple TA

22 februari 2010
Maarten Kroesen (TBM)

In het vak spm1330 moeten studenten leren te werken met een aantal data-analyse technieken met behulp van het programma SPSS. Voor het grassroots project zijn 5 digitale Maple TA huiswerkopdrachten gemaakt die studenten moesten afronden.Lees verder

 

Digitaal toetsen van het vak Ruimtelijke Modellen

22 februari 2010
Kees Maat (TBM/OTB)

In het vak ruimtelijke modellen kwam de computer­component niet terug in de toetsing. Daarom zijn digitale proeftoetsen ingevoerd als opmaat naar digitale tentaminering. Studenten en docenten krijgen vroegtijdig inzicht in de beheersing van de stof, opgaven sluiten beter aan bij de inhoud en het nakijken gaat (deels) automatisch.Lees verder

 

Digitale Oefentoetsen met Bonus Eindcijfer

22 februari 2010
Gerard J.M. Janssen (EWI)

Het betreft hier een systeem van wekelijkse huiswerkopdrachten (niet verplicht) waarbij de studenten wekelijks oefenen met de stof met als doel het regelmatig studeren en krijgen van feedback. De opdrachten worden automatisch nagekeken en resulteren in een bonus bij het tentamen/herkansing van het betreffende studiejaar. Het systeem wordt geïmplementeerd in Maple-TA.Lees verder

 

Oefen en toetsopgaven aanbieden via Blackboard

22 februari 2010
Dr. ir. Anton van Beek (3Me)

Voor het vak Ontwerpen op Werktuigkundige Systemen 2 (wb3201) zijn een aantal toetsopgaven beschikbaar gemaakt voor studenten. Als ze hierop voldoende scoren krijgen ze toegang tot het tentamen. Dit werkt erg goed. In deze Grassroot ronde is gevraagd om ondersteuning bij het invoeren van extra opgaven, met de uitbreiding van feedback.Lees verder

 

Digital self-testing for required previous knowledge

22 februari 2010
Dr. Maria Cuellar Soares (AS)

Students with different backgrounds may take part in the master's course Transport & Separation. Hence, the 'entrance level' may considerably differ among students. The project aims at providing both students and teaching staff with a tool to assess this level. In this way the students can detect topics that require more attention and the lecturers can adapt the lectures and exercises...Lees verder

 

Ondersteuning voor programmeren in Java

22 februari 2010
Janneke van der Zwaan (TBM)

Voor dit project hebben we digitaal, ondersteunend lesmateriaal ontwikkeld voor het vak Inleiding programmeren (in Java), bedoeld voor studenten die naast de colleges en practica extra willen oefenen met de lesstof.Lees verder

 

Gebouwopbouw

22 februari 2010
Frank Schnater (BK)

Een website waarin met een aantal afbeeldingenreeksen de opbouwvolgorde van een bouwwerk inzichtelijk wordt gemaakt. Deze website wordt geïntegreerd in de bouwkunde-wiki. De student kan tussen de verschillende afbeeldingenreeksen heen en weer zappen en ziet dan het gebouw, een deel of een andere tekening van het gebouw 'op hetzelfde tijdstip.Lees verder

 

Videoregistratie van feedback op modelleeroefeningen

22 februari 2010
Pieter Bots (TBM)

In de BSc-opleiding Technische Bestuurskunde oefenen studenten regelmatig in probleemanalyse m.b.v. specifieke schematechnieken zoals systeemdiagrammen en beslisbomen. Als docent geef ik daar het liefste mondeling feedback op. Modelleren is immers vooral een denkproces. Tijd is echter schaars, en het gesproken woord vervliegt. Opnemen vande feedback leek een goed idee.Lees verder

 

Reversed teaching: the art of making use of YouTube in frontal classes

22 februari 2010
Prof. Dr. Sicco C. Santema (IO)

Klassikaal lesgeven wordt nog steeds in veel onderwijsinstellingen gebruikt. Vooral omdat deze vorm van lesgeven efficiënt is voor het leren van de student en de werkdruk van de docent. Nu dat YouTube veel gebruikt wordt en vooral door de jongeren binnen de samenleving hebben wij een experiment opgezet waarin we YouTube video’s gebruiken om de aandacht van studenten te trekken en het...Lees verder

 
© 2019 TU Delft

Metamenu