Toetsen en beoordelen

Frequenter en online toetsen met Maple TA

30 mei 2013
Nick van de Giesen (CiTG)

Ontwikkeling van toetsen (in Maple TA) voor het bachelorvak ‘Inleiding Watermanagement’ (CT3011) waarmee regelmatig de fysische en wiskundige inzichten van studenten kunnen worden getest.Lees verder

 

Betrouwbare online toets

30 mei 2013
Peter-Leon Hagedoorn (TNW)

Ontwikkelen van een niet-fraudegevoelige en betrouwbare online toets voor het vak ‘Biochemie 2’ (LB2511) waarmee studenten bonuspunten kunnen verdienen die meetellen in het eindcijfer (de toets is dus geen deeltentamen).Lees verder

 

Wekelijks online toetsen met Maple TA

30 mei 2013
Annetje Guedon (3mE)

Ontwikkeling van wekelijkse toetsen (in Maple TA) voor het mastervak ‘Anatomy & Physiology’ (BM1107) waardoor de studenten de stof moeten doornemen voor aanvang van het college. Lees verder

 

Zitha: Website voor zelfevaluatie en bijspijkeren van basiskennis

30 mei 2013
Prof. Dr. P.L.J. Zitha (CiTG)

Het voormalige schakelvak uit het masterprogramma van de faculteit CiTG volledig vervangen door een online zelfevaluatie- en zelfstudiesysteem.Lees verder

 

Woordenschat vergroten mbv Blackboard en Maple TA

20 maart 2012
Martine Swennen (TBM)

Binnen de vier cursussen English for Academic Purposes de studenten de mogelijkheid bieden om zelfstandig hun woordenschat te vergroten met behulp van Blackboard en Maple TA.Lees verder

 

Zelftoetsen in Maple TA

20 maart 2012
Martin van Gijzen (EWI)

Eenvoudige zelftoetsen aanbieden via Maple TA, om binnen het vak Differential Equations (WI2029LR) het studiegedrag tijdens de collegeperiode te verbeteren.Lees verder

 

Using software to fully evaluate case-based open-question exams

20 maart 2012
Harald Warmelink (TBM)

Implement and test the web application WebLab to implement, administer and grade the case-based open-question exam. This can all lead to professionalization of the examination and save the teachers’ time.Lees verder

 

Digitale toetsing

20 maart 2012
Judith Bosboom (CiTG)

Voor het vak Coastal Dynamics 1 is een digitaal tentamen ontwikkeld ter vervanging van het schriftelijke tentamen. Het digitale toets-systeem is daarnaast ook gebruikt voor twee tussentijdse zelftoetsen. Het gebruikte toets-systeem is Maple-TA. Dit levert de docent uiteindelijk tijdswinst op en het studierendement kan verbeteren door het invoeren van een tussentijds toetsmoment.Lees verder

 

Blackboard, Maple TA gebruiken om studenten te activeren om te studeren

20 maart 2012
Mathijs de Weerdt (EWI)

Studenten verplichten online vragen te beantwoorden over de stof, via BlackBoard en/of Maple TA, voor het college. Hierdoor zal de zelfstudie van studenten toenemen.Lees verder

 

Tekeningen nakijken automatiseren

20 maart 2012
Ruud Visser (3mE)

Het was gebruikelijk dat studenten een handgemaakte tekening (A4-formaat) inleverden voor het vak ‘Integraal Project Ontwerpen’ (WBTP115-09 D1). Met 500 deelnemers en minder tijd per docent, was het echter niet meer haalbaar om de tekeningen na te kijken en feedback te geven.Lees verder

 

Toetsen met behulp van laptop en ICT in het analyse onderswijs bij TN

27 februari 2010
Ir. drs. Fons Daalderop (EWI)

n Cursusjaar 2009-2010, is in tweede periode [nov 2009-jan2010] binnen de Analyse cursus wi1400tn deel 2, voor de eerste keer geëxperimenteerd met toetsen die dit keer bestaan uit geparametrizeerde Open Vragen , ook nu weer m.b.v. laptop en website afgenomen. Elke student krijgt zo zijn eigen Quiz. Er zijn 3 keer van dergelijke toetsen gehouden in de tweede periode, elk bestaande uit drie...Lees verder

 

Digitale toetsomgeving met gebruik van programmeertools, zonder toegang tot internet of home directory

27 februari 2010
Dr. Eelco Visser (EWI)

Online opdrachten indienen en nakijken.Lees verder

 

Digitale plaatsingstoets cursussen Engels m.b.v. Question Mark Perception

27 februari 2010
Martine Swennen (TBM)

Opzetten van een digitale versie van de plaatsingstoets voor het cursusaanbod Engels. Lees verder

 

Het automatisch nakijken van afleidingen

27 februari 2010
Sape Miedema (3mE)

In het opensource CMS Fullxml is een online tentamensysteem ontwikkeld. Hierin is het mogelijk om vergelijkingen te vragen die automatisch nagekeken worden.Lees verder

 

Wekelijkse oefenopgaven/toetsen afnemen m.b.v. Blackboard

27 februari 2010
Dr. ir. Anton van Beek (3mE / PME)

Tussentijdse oefentoetsen digitaal afgenomen.Lees verder

 

Digitaal toetsen van het vak Ruimtelijke Modellen

22 februari 2010
Kees Maat (TBM/OTB)

In het vak ruimtelijke modellen kwam de computer­component niet terug in de toetsing. Daarom zijn digitale proeftoetsen ingevoerd als opmaat naar digitale tentaminering. Studenten en docenten krijgen vroegtijdig inzicht in de beheersing van de stof, opgaven sluiten beter aan bij de inhoud en het nakijken gaat (deels) automatisch.Lees verder

 

Oefen en toetsopgaven aanbieden via Blackboard

22 februari 2010
Dr. ir. Anton van Beek (3Me)

Voor het vak Ontwerpen op Werktuigkundige Systemen 2 (wb3201) zijn een aantal toetsopgaven beschikbaar gemaakt voor studenten. Als ze hierop voldoende scoren krijgen ze toegang tot het tentamen. Dit werkt erg goed. In deze Grassroot ronde is gevraagd om ondersteuning bij het invoeren van extra opgaven, met de uitbreiding van feedback.Lees verder

 

Digitaal toetsen van proces en object modelleren

22 februari 2010
Martijn Warnier (TBM)

In deze grassroot hebben we een digitale oefentoets ontwikkeld voor het oefenen van modelleer vaardigheden. Bij deze toetsmethode moeten studenten onder andere de fouten in een model identificeren en de meest passende oplossing uit een aantal mogelijkheden kiezen.Lees verder

 

Oefen- en toetsopgaven aanbieden via BlackBoard

27 februari 2009
Ger Koper (TNW / MST)

Het maken van relevante opgaven die met behulp van BlackBoard aangeboden en verwerkt kunnen worden. Met name het zo inrichten van de opgaven dat relevante elektronische controle wordt uitgevoers is lastig. Het ontwikkelen van een gegevensbestand van waaruit de terugkoppeling naar de student met betrekking tot gemaakte fouten kan worden gegeven.Lees verder

 

Digitale zelftoets voor klassieke mechanica

27 februari 2009
Dr. Miriam Blaauboer (TN)

Het ontwikkelen van een interactief 'digitaal overhoringssysteem' voor dit vak. Het doel hierbij is zowel om voor de studenten een online hulpmiddel bij de verwerking van de stof en de voorbereiding op het tentamen beschikbaar te maken, als voor de docenten informatie te vergaren over de mate waarin de lesstof begrepen is.Lees verder

 
© 2019 TU Delft

Metamenu