Stage/Afstuderen begeleiden

Efficiënter inplannen van feedbackgesprekken met studenten

30 mei 2013
Rudy Negenborn (3mE)

Als docent binnen de masteropleidingen ‘Transport, Infrastructure & Logistics’ en ‘Mechanical Engineering’ spreek ik de studenten die ik begeleid regelmatig in persoon of via een webcam. Om de vele afspraken efficiënter in te plannen, wilde ik de mogelijkheden van ICT beter benutten.Lees verder

 

Hoe kunnen studenten kennis en ervaringen tijdens het afstudeerproject delen?

27 februari 2011
drs. J. Ubacht (TBM, sectie ICT)

Verkenning van de mogelijkheden om MSc-studenten tijdens hun afstudeerproject hun kennis en ervaringen te laten delen en een online community te vormen. Daarnaast is het zo dat de informatie die afstudeerders nodig hebben nu nog op verschillende plekken verspreid wordt aangeboden. Een afstudeerportal kan voorzien in een integraal platform voor afstudeerders.Lees verder

 

Brainstormsessies met Interactive Whiteboards

28 februari 2010
Gabriëlle Tuijthof (3ME- werktuigbouwkunde)

Een pilot wordt gestart waarbij de studentengroepen wordt gevraagd hun brainstormsessies met een interactief whiteboard te organiseren. Dit stelt de studenten in staat hun gehele sessie inclusief schetsen van het whiteboard en geluid digitaal op te nemen. Na een sessie wordt een selectie van de belangrijkste momenten upgeload naar Blackboard. Hier kunnen zowel de docent als de andere studenten...Lees verder

 

Research feedback

27 februari 2010
Eelco Visser (EWI)

Uitbreiden van de bibliografie faciliteit van researchr zodat een docent gestructureerd commentaar kan leveren op de bibliografie in wording, aanbevelingen kan doen van publicaties, conferenties of tijdschriften om naar te kijken. De geschiedenis van het onstaan van de bibliografie moet ook zichtbaar worden, zodat het zoek proces inzichtelijk wordt voor docent en student.Lees verder

 

Digitaal student portfolio

27 februari 2010
Jeroen de Ridder (EWI)

Het digitaal student portfolio biedt een web-gebaseerde omgeving voor het stroomlijnen van het afstudeer traject. Door uitgebreide planningsmogelijkheden en e-mail notificatie wordt de student gestimuleerd de doelen binnen de gestelde termijnen te behalen. Tevens bevat het systeem een dropbox, waarin alle geproduceerde documenten (zoals presentaties, tussenrapporten, etc.) worden opgeslagen zodat...Lees verder

 

Gebruik van Wimba Pronto bij individuele begeleidng

25 februari 2010
Anton Jellema (IO)

"Ik ben betrokken bij het vak BEP, Bachelor Eind project van IO, als begeleider van het onderzoeksgedeelte. Daarvoor is geen structuur zoals wekelijkse besprekingen. Ik had ik het idee om de communicatie en het tot stand komen van de eerste afspraken te bevorderen dmv Wimba Pronto. Dit zou de efficiëntie van mijn begeleiding kunnen verbeteren."Lees verder

 

Minor IE&D Online Platform

25 februari 2010
Boukje Vastbinder (TBM/DCE)

Voor de IE&D minor voeren studenten in multidisciplinaire teams projecten uit in het buitenland onder begeleiding van een docent in Nederland. De doelstelling van het IE&D Online Platform is kennisuitwisseling en communicatie tussen studenten en docenten te verbeteren door het bundelen van bestaande webapplicaties en deze te beheren en toegankelijk te maken via 1 portal.Lees verder

 

Treasure Vault

22 februari 2010
Erik Tempelman (IO)

Deel van het IO-vak “Industriële Productie” is een groepsproject waarin studenten zich richten op een bepaald productieproces: het Specialisatieproject. I.s.m. een geschikt productiebedrijf ontdekken ze de sterke kanten van het proces, en demonsteren deze via een zelfgekozen productontwerp. De projectverslagen, die theorie en praktijk op een vernieuwende manier combineren, worden via de ‘Treasure...Lees verder

 
© 2019 TU Delft

Metamenu