Lopende Grassrootsprojecten

toetsen en beoordelen

Frequenter en online toetsen met Maple TA

30 mei 2013
Nick van de Giesen (CiTG)

Ontwikkeling van toetsen (in Maple TA) voor het bachelorvak ‘Inleiding Watermanagement’ (CT3011) waarmee regelmatig de fysische en wiskundige inzichten van studenten kunnen worden getest.Lees verder

 

Geautomatiseerd test- en tentamensysteem

30 mei 2013
Ronald B.J. Brinkgreve (CiTG)

Voor het vak ‘Behaviour of Soils and Rocks’ is veel aanvullend materiaal beschikbaar gemaakt via Blackboard, zodat studenten zelfstandig kunnen experimenteren met materiaalmodellen voor grond en gesteente. De volgende stap is de ontwikkeling van een geautomatiseerd test- en tentamensysteem, ook in Blackboard.Lees verder

 

Betrouwbare online toets

30 mei 2013
Peter-Leon Hagedoorn (TNW)

Ontwikkelen van een niet-fraudegevoelige en betrouwbare online toets voor het vak ‘Biochemie 2’ (LB2511) waarmee studenten bonuspunten kunnen verdienen die meetellen in het eindcijfer (de toets is dus geen deeltentamen).Lees verder

 

Wekelijks online toetsen met Maple TA

30 mei 2013
Annetje Guedon (3mE)

Ontwikkeling van wekelijkse toetsen (in Maple TA) voor het mastervak ‘Anatomy & Physiology’ (BM1107) waardoor de studenten de stof moeten doornemen voor aanvang van het college. Lees verder

 

Zitha: Website voor zelfevaluatie en bijspijkeren van basiskennis

30 mei 2013
Prof. Dr. P.L.J. Zitha (CiTG)

Het voormalige schakelvak uit het masterprogramma van de faculteit CiTG volledig vervangen door een online zelfevaluatie- en zelfstudiesysteem.Lees verder

 


samenwerken en groepsleren

Videocollege’s en interactief platform voor methodologieën in de stedenbouw

30 mei 2013
Roberto Rocco (BK)

Een gedeeld interactief platform gedeeld met partners uit het binnen- en buitenland ten behoeve van het mastervak ‘Methodology for Urbanism’ (AR2U090).Lees verder

 

Online assistance in designing a digital portfolio

30 mei 2013
Nord-Jan Vermeer (BK)

Providing design assistance supported by ICT in the course “Digital Presentation Portfolio” (AR0051).Lees verder

 

Samenwerking tussen studenten stimuleren met een infrastructuur voor open data

30 mei 2013
Anneke Zuiderwijk (TBM)

Binnen het vak ‘Design of Innovative ICT-infrastructures and Services’ (SPM4340) hebben studenten onderzoek gedaan naar het publiceren en gebruiken van vrij beschikbare (of ‘open’) overheidsdata.Lees verder

 


zelfstudie stimuleren

Instructiefilmpjes voor online BSc- en MSc-onderwijs

30 mei 2013
Iemkje Ruiter (IO)

Als onderdeel van het eerstejaars bachelorvak ‘Mens en Product’ (IO1021) en het masterkeuzevak ‘Elementary Ergonomics’ (IO1027ZI) leren studenten (onder begeleiding van docenten) hoe ze met eenvoudige middelen (rolmaat, lineaal) maten van mensen kunnen meten.Lees verder

 

De Galaxy Note als schoolbord (omdat er nadelen kleven aan een iPad)

30 mei 2013
Mark Bakker (CiTG)

Het traditionele schoolbord vervangen door een Galaxy Note in de colleges van het vak ‘Geohydrology 1’ (CIE4420). Zo worden veel nadelen van het schoolbord omzeild, terwijl we de ouderwetse voordelen in een digitale variant verder kunnen worden uitgebouwd.Lees verder

 

Multidisciplinaire ICT

30 mei 2013
Christopher Davis (TBM)

Door middel van ICT (BlackBoard) een platform maken ter ondersteuning van het vak Renewable Energy Systems.Lees verder

 

Flip your classroom!

30 mei 2013
Angelo Simone (CiTG)

Het MSc-vak 'Introduction to slender structures' (CIE4190) als ‘flipped classroom’: door studenten voorafgaand aan de colleges zelf te laten werken aan het materiaal, kan de volledige lestijd worden gebruikt om hun inzicht te toetsen, hen te helpen bij het verwerven van probleemoplossende vaardigheden en waar nodig stof te verduidelijken.Lees verder

 

Maple TA gebruiken bij de voorbereiding op een practicum

30 mei 2013
Harrie Olsthoorn (EWI)

Ontwikkelen van een practicum voor het vak ‘Electrical Power Drives’ (ET3026WB), waarbij Maple TA wordt ingezet tijdens de voorbereiding en de inschrijvingen verlopen via Blackboard Group Enroll.Lees verder

 

Laboratoriumexperiment uitvoeren op afstand

30 mei 2013
Bas Heijman (CiTG)

Binnen het vak ‘Drinking Water Treatment’ (CIE4475) experimenteren studenten met membraanfiltratie. Het experiment is exemplarisch voor enkele belangrijke mechanismen die spelen bij omgekeerde osmose.Lees verder

 

Volledig vak online aanbieden zodat studenten altijd en overal kunnen studeren

30 mei 2013
Gillian N. Saunders-Smits (L&R)

Het vak ‘Research Methodology’ (AE4010) is een verplicht onderdeel binnen het mastercurriculum van de faculteit L&R. Veel studenten waren er bij gebaat dat het overal en altijd was te volgen: een online versie bood uitkomst.Lees verder

 

Voortgezette statistiek oefenen met online opgaven

30 mei 2013
Dr. A.J. Cabo (EWI)

Digitale opgaven (multiple choice, in Maple TA) die steeds complexer worden naarmate de student de stof beter beheerst voor het vak ‘Voortgezette Statistiek’ (TW3540).Lees verder

 

Tekenonderwijs via instructievideo’s

30 mei 2013
Eddy van den Bos (L&R)

Studenten via instructievideo’s een set eenvoudige en eenduidige technieken aanleren voor het vak ‘Engineering Drawing’ (LR AE1111-II), zodat ze door middel van schetsen ontwerpproblemen te lijf kunnen gaan en het resultaat van het creatieve proces kunnen overbrengen. Lees verder

 

studenten betrekken bij colleges

Een interactiever vak

30 mei 2013
Bernhard Brandl (TNW)

Interactie tussen docenten, studenten en onderwerpen verbeteren met Turningpoint en ResponseWare in de colleges en twee excursies naar astronomische observatoria.Lees verder

 

CrowdPlay: een internetplatform voor human computation

30 mei 2013
Alessandro Bozzon (EWI)

Human computation is een recente ontwikkeling waarbij internet wordt ingezet om berekeningsprocessen te ontwerpen en uit te voeren. Mensen verrichten taken die voor computers moeilijk zijn uit te voeren. Human computation is een cross-disciplinair onderwerp en staat centraal in diverse onderzoeksgebieden, waaronder informatievoorziening, databases, kunstmatige intelligentie, sociale...Lees verder

 

studenten begeleiden

Efficiënter inplannen van feedbackgesprekken met studenten

30 mei 2013
Rudy Negenborn (3mE)

Als docent binnen de masteropleidingen ‘Transport, Infrastructure & Logistics’ en ‘Mechanical Engineering’ spreek ik de studenten die ik begeleid regelmatig in persoon of via een webcam. Om de vele afspraken efficiënter in te plannen, wilde ik de mogelijkheden van ICT beter benutten.Lees verder

 
© 2019 TU Delft

Metamenu